Uptime'ist

Uptime’i äri juhindub kahest peamisest põhimõttest: me soovime luua pikaajalisi ning mõlemale osapoolele kasulikke kliendisuhteid ja me teeme omaltpoolt kõik võimaliku, et mõista oma klientide äride eripärasid, täpseid tööpõhimõtteid ning protsesse, et luua seeläbi parimaid võimalikke lahendusi.

Tegutsedes aastast 1992 nii Eestis, Taanis, Poolas, Norras kui ka Šveitsis, on meie senine kogemus näidanud, et parimate tulemuste saavutamiseks on oluline olla täielikult pühendunud, mõista oma klientide reaalseid probleeme ning vajadusi ja luua lahendusi, mis vastavad täpselt konkreetse ettevõtte soovidele.

Niisamuti üritame end tarkvaralahenduste loomisel panna kliendi kingadesse ning mõelda, mida tahaksime meie kuulda, kui istuksime teisel pool lauda. Kui meie ei tahaks sellise lahenduse eest maksta, siis miks peaksid sina?

Kes me oleme?

1992. aastal asutatud Uptime'i fookuses on pikaaegsete kliendisuhete raames spetsiaaltarkvara loomine, äri- ning tarkvaranalüüside teostamine ning SharePoint ärilahenduste pakkumine, seda meie kontorites Eestis, Taanis, Poolas, Norras ja Šveitsis. Me oleme püsivaks äripartneriks paljudele tuntud ettevõtetele, pakkudes teenuseid alates analüüsist ja disainist, kuni prototüüpide loomise, tarkvaraarenduse, monitooringu ja hoolduseni välja.

Milles me hiilgame?

Me toetume oma pikale kogemusele ning võimekusele mõista ka keerulisemaid äriprotsesse, et luua tarkvara, mis vastab täpselt meie klientide vajadustele. Meie pädevuste hulka kuulub teiste seas ka suuremate ning keerukamate e-poodide loomine, iseteeninduskeskkondade ehitamine, mobiili- ja veebirakenduste arendamine, logistikasüsteemide loomine ning eri tüüpi majandustarkvara arendamine ning liidestamine.

Kuidas me seda teeme?

Tänu pikajalistele kliendisuhetele panustamisele on meil võimalik oma klientide vajadusi, soove ning eripärasid peenusteni mõista, mis võimaldab meil luua lahendusi, mis vastavad täpselt konkreetse ettevõtte vajadustele. Lisades sinna kõrvale tugeva tehnoloogiaportfelli ning võimekuse olla oma klientidele toeks terve arendusprotsessi vältel – eelanalüüsist hoolduseni – suudame me lahendada ka kõige keerukamaid probleeme.

Mis aitab meil edu tagada?

Kliendirahulolu

Kuna meie üks peamistest eesmärkidest on pikaaegsete kliendisuhete loomine ning püsivaks strateegiliseks partneriks olemine, on kliendirahulolu meie enda jaoks alati olnud ka peamine edu mõõdik. Seega teeme me omalt poolt kõik, et tagada sujuv ning tulemuslik koostöö, millega saavad kõik osapooled rahule jääda.

lahendused igaks etapiks

Meie meeskonnal on olemas kõik oskused ja pädevused, et olla oma klientidele toeks terve arendusprotsessi vältel – alates eelanalüüsisist, kontseptsioonidest ja disainist, kuni projektianalüüsi, arenduse, testimise, juurutamise, monitooringu ja hoolduseni välja.

Sinu vajadustega arvestamine

Me mõistame, et iga ettevõte on omanäoline, millest tulenevalt paneme palju rõhku sellele, et leida lahendused, mis sobivad konkreetse ettevõtte vajadustega. Terve arendusprotsessi vältel üritame me mõista sinu äri eripärasid, protsesse, võimalusi ning riske, et nendest tulenevalt luua lahendusi, mis vastavad ideaalselt püsitatud eesmärkidele.

Kompetents

Me töötame igapäevaselt koos mitmete ettevõtetega, kes on oma valdkonnas vaieldamatud turuliidrid. See annab meile unikaalse võimaluse mõista paljude erinevate sektorite eripärasid, mis võimaldab meil aidata oma klientidel mõista ning lahendada ettevõttes esinevaid juurprobleeme, mitte lihtsalt luua ajutisi lahendusi.

Vastutustundlikkus

Me teeme enda poolt kõik, et olla vastutustundlikud. Sellest tulenevalt panustame igapäevaselt parima võimaliku töökeskonna loomisele ning pöörame alalist tähelepanu sellele, et saaksime alati enda tehtud tööde üle uhked olla – kui see pole võimalik, siis pole see projekt meie jaoks.

Igapäevases töös juhindume oma väärtustest

Läbipaistvus

Me oleme ausad ja läbipaistvad nii oma klientide kui ka oma töötajate suhtes ning loodame, et meile vastatakse samaga.

Pühendumus

Me oleme pühendunud oma klientidele ja oma töötajatele, eesmärgiga luua pikaajalisi ning viljakaid kliendi- ja töösuhteid.

Win-win

Me soovime, et kõik, millega oleme seotud, oleks kasulik kõikidele osapooltele – midagi võib küll hea olla meile, kuid sama ei saa öelda meie kliendi kohta, siis ei ole see sobilik valik.

Pidev areng

Me otsime alati võimalusi, kuidas oma oskuseid järgmisele tasemele viia. Kui selleks võimalus tekib, siis haarame sellest alati kinni.

Vastutustundlikkus

Me teeme omalt poolt kõik võimaliku, et maailm muutuks meie toel paremaks kohaks. Sellest tulenevalt pöörame alaliselt tähelepanu sellele, kuidas meie tegevus meid ümbritsevat mõjutab. 

Me oleme küll alati otsimas uusi võimalusi oma tegevuste parendamiseks, kuid oma eesmärkide selgemaks fokusseerimiseks oleme endale seadnud ka selged eesmärgid, et oma tegevusi paremini suunata.

Võrdsus

Me arvame, et kõigil peaksid olema võrdsed ja piiramatud võimalused, olenemata nende soost, vanusest, rassist, erivajadustest või muust faktorist. Meie meeskonnaliikmed ja kliendid on alati valitud vastavalt nende oskustele ja sobivusele, jättes kõrvale kõik muu välise.

Jätkusuutlik töö

Me soovime, et meie tiimiliikmed saavutaksid alati parima, kuid selle kõrval soovime ka seda, et nad oleks õnnelikud. Sellest tulenevalt on töö ja eraelu tasakaal, parim võimalik töökeskkond ning pidev eneseareng meie jaoks esikohal. Töö on küll oluline, kuid mitte kunagi olulisem endast.

Positiivse mõjuga looming

Me teame, et me vastutame selle eest, mida ma loome. Sellest lähtuvalt teeme alati kindlaks, et töötame vaid nende projektide kallal, mille üle saame uhked olla. Kui mitte, siis ei ole see projekt meie jaoks.

Kliima

Pole küsimustki, et kiilma meie ümber on muutumas ja me kõik peame pingutama, et muutused peatada. Me teeme omaltpoolt kõik, et oma jalajälge vähendada – näiteks aastaks 2025 töötavad meie kontorid roheenergial, me kasutame oma lendude puhul carbon-offset skeeme ning järgimine parimaid praktikaid energia kokkuhoiu vallas.

Tulemuslik partnerlus

Parim valmib siis, kui parimad koos töötavad. Sellest tulenevalt teeme me omaltpoolt kõik, et luua pikaajalisi ja viljakaid koostöid nii oma klientide kui ka oma töötajatega. 

Sertifikaadid, auhinnad ja organisatsioonid

Microsofti kuldpartner

Me oleme Microsofti Sertfitseeritud Partner olnud aastast 1999 ning Kuldpartner aastast 2006. Uptime’is töötavatel spetsialistidel on individuaalselt veel mitmeid Microsofti sertifikaate ning neid on alaliselt lisandumas.

Oracle'i Partner

Me oleme Oracle’i partner olnud aastast 1998 ning teame nende tooteid läbi ja lõhki. Oleme Oracle’i kohaliku haruga koos töötades välja koolitanud ka märkimisväärse hulga siinselt turul töötavatest spetsialistidest.

kaugtöö tegija tunnustus

Targa Töö Ühing on tunnustanud meie tööviisid vastavaks kaugöö tegemise parimate praktikatega.

ISO 9001:2015

Meie kvaliteedikontrolli ja juhtimise süsteem on sertifitseeritud vastavuses ISO 9001:2015 nõuetele.

Rando Siimon

Äriarendusjuht

Võta ühendust

Liitu uudiskirjaga