TARKVARAARENDUS

Teeme kõigepealt endale selgeks kliendi äri omapära ja väljakutsed, millega silmitsi seistakse ning seejärel töötame välja erilahenduse, mis aitab saavutada parima võimaliku tulemuse.

 • Kõrge kvaliteet

  Tõhus tarkvara loob uusi ärivõimalusi, mis ei oleks ilma infotehnoloogiata võimalikud. Rääkige meile, mis on Teie ärivajadused ja me leiame lahenduse, mis tabab märki. Kõige sobivam võib olla mõni valmistoode, mis vajab mõningast nõuetele vastavaks kohendamist. Võibolla on parem välja töötada unikaalne tarkvaralahendus. Kasutame oma kogutud teadmisi ja kogemusi, et välja pakkuda optimaalne lahendus just Teie ärivajaduste puhul. Meie meeskonnad on kogenud ja sünergilised. Nad tunnevad tarkvaraarenduse parimaid metoodikaid ja põhimõtteid ning rakendavad neid vastavalt projekti eripärale. Uptime kvaliteedikontrolli- ja juhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavuses ISO 9001:2015 standardi nõuetele.

 • Loomult konservatiivne, olemuselt innovaatiline

  Meie tarkvaraarenduse protsess põhineb usaldusväärsetel meetoditel. Kasutame ainult selliseid arendusvahendeid, mis on töökindlad, piisava tootjapoolse toega ning mida meie arendusmeeskonnad põhjalikult tunnevad. Töötame peamiselt järgmistel platvormidel:

  • Microsoft SQL/.NET Winforms/ASP.NET/SharePoint
  • Oracle/J2EE/Delphi/Apex
  • PostgreSQL/PHP

  Õpime pidevalt ja hoiame end tehnoloogiauuendustega kursis. Tänu oma pikaaegsele kogemusele näeme kaugemale kui ilmselged vastused.

 • Kasutajatugi ja edasised arendused

  Oleme siin, et oma klientidele nõu ja tuge pakkuda. Meie teenused katavad kogu tarkvara elutsükli, alates vajaduste kaardistamisest kuni hoolduse, halduse ja kasutajatoe tagamiseni. Ettevõte arengu või konkurentsi hoogustumisega kaasneb vajadus kasutuselolevat tarkvara vastavalt kohendada. Meie arendatud tarkvaralahendused on enamasti pikaajalise ärikriitilise loomuga, mis vajavad tuge kogu oma elutsükli vältel. See paneb meid algusest peale keskenduma dokumentatsiooni säilitamise ja muudatuste juhtimise peale. Säilitame oskused ja pädevuse, mis oli vajalik tarkvara esialgsel loomisel ja pakume parimaid edasiarendusi kasutades kogunenud teadmisi kliendi ärist.

ÄRILAHENDUSED SHAREPOINT PLATVORMIL

Pikk kogemus

Uptime on ainus IT ettevõte Eestis, millel on eraldi äriüksus Microsoft SharePoint platvormil loodud lahenduste väljatöötamiseks. Meie kogemus SharePointiga algas aastal 2006. Täna keskendume peamiselt MS SharePoint Server ja Office 365 platvormidel põhineva tarkvara arendamisele, hooldusele ja nõustamisele. Toetame nii majasiseseid SharePoint´i rakendusi kui ka pilve-teenuseid nagu Office 365 ja Azure. Kõik loodud lahendused on ettevõttespetsiifilised, keskenduvad äriportsesside toetamisele ning on tugevasti integreeritud ettevõtte teiste rakendustega.

Mitmekülgsed võimalused

SharePoint platvormi saab kasutada intraneti ja extraneti portaalide, dokumendi-, koostöö-, kaugtöö- või infosüsteemide haldamiseks mõeldud lahenduste väljatöötamiseks ja paljuks enamaks. SharePoint'i võimas otsingumootor, versioonihaldus, auditeeritavus, töövood ühelt poolt ning paindlik ja intuitiivne kasutajaliides teiselt poolt, loovad tugeva aluse ettevõtte vajadustele vastava ja kaasaegse infohalduslahenduse loomiseks. SharePoint lahendused aitavad automatiseerida rutiinseid tööprotsesse, parandada info kättesaadavust, tuua andmeid vanadest süsteemidest uutesse jne.

Ajakohane pädevus

Uptime on loonud infohaldussüsteeme nii avalikus kui erasektoris nüüdseks juba üle 10 aasta. Meie tugevuseks on komponendipõhine platvorm, mis võimaldab laiendada dokumendihalduse kogu ettevõtte või ettevõtete grupi infohalduseks ning siduda dokumendihalduse ettevõtte teiste süsteemidega. Meie kõrget MS SharePoint´i pädevust grupitöö- ja dokumendihalduslahenduste alal tõestab jätkuv Microsoft kuldtaseme partneri staatuse saavutamine portaalide ja koostöölahenduste valdkonnas viimase aastakümne jooksul.

MOBIILI-JA PILVELAHENDUSED

Toetades oma kliente nende igapäevases äris tähendab, et oleme alati valmis kasutama võimalusi, mida uued tehnoloogiad neile pakkuda võivad. Pole mõistlik kõiki rakendusi pilvesse viia, kuid need mis seda väärt, tuleks.

 • Mobiilsete rakenduste arendamine

  Meie pädevus võimaldab meil arendada rakendusi, mis töötavad mistahes kaasaegsel seadmel. Loome mitmeplatvormilisi mobiilseid lahendusi kasutades peamiselt Apache Cordova platvormi.

 • Pilvepõhiste tarkvaralahenduste arendamine ja infrastruktuuri teenused

  Pakume infrastruktuuri teenuseid Office 365, Azure ja Amazon platvormidel. Cloud serveri lahendused loome peamiselt Amazon või Azure platvorme kasutades, avalikus või privaatpilves.

 • Office 365 platvormi arendamine, integratsioon ja rakendamine

  Meie põhjalikud teadmised ja aastatepikkune kogemus SharePoint platvormil on andnud meile võimekuse Office 365 platvormi arendada ning seda kohandada ka kõige keerukamate individuaalsete vajadustega kliendile.

TEABEOTSINGU- JA ANALÜÜTIKALAHENDUSED

Anname Teie käsutusse võimeka töövahendi, mis lihtsustab äriotsuste tegemist.

 • Süsteemideülene andmeladu

  Otsingu- ja indekseerimistehnoloogia annab Teie töötajatele võimaluse otsida infot kõigist ettevõttes kasutuselolevatest eraldiseisvatest süsteemidest, kaasates sealhulgas paberdokumendid, foorumid, CV-d, e-kirjad jne. Teabeotsingu lahendus aitab leida õige sisu, seda mõista ja esitada kasutajasõbralikul ja lihtsal viisil.

 • Ärianalüütika

  Tehnoloogiat saab rakendada ka andmemassiivide töötlemise ja analüüsimise vahendina. Kasutage kõiki olemasolevaid andmeid ja saage võimalus paremini mõista oma äri, leida vastuseid keerulistele küsimustele ja muuta oma ettevõte tulusamaks. Analüüsimoodul võimaldab koondada täpset infot suurtest teabekogudest ning kuvada mustreid sekunditega, reaalajas.

 • Mitmekülgne tööriist

  Loome Teie jaoks ühtse töölaualahenduse. Kogudes ja analüüsides eraldiseisvatest süsteemidest pärit teavet ja integreerides kõik andmed ühtsesse portaali, võimaldab see Teil analüüsida tarbimismustreid ja kliendieelistusi, planeerida ressursse, ennustada seadmete hooldusvajadust ja palju muud - kuvada Teie jaoks olulisi mustreid reaalajas, kogu aeg.

IT haldus- ja hooldusteenused

Pakume arendus- ja tugiteenuseid tervele kliendi IT süsteemile. Hooldame ja täiustame ka tarkvara, mis pole algselt meie poolt arendatud.

 • Kliendipoolse tarkvara haldus

  Oleme aastate jooksul enda hoole alla võtnud paljude tarkvarade täistugiteenused ja haldame ka süsteeme, mis pole Uptime´i poolt arendatud. See tähendab, et teeme põhjaliku eelanalüüsi ja korraldame kõik vajalikud veaparandused ja edasised täiendused. Võtame enda kanda tarkvara peakasutaja rolli, pakkudes igapäevast hooldust ja tõrgete haldamist.

 • Süsteemitugi

  On üsna keeruline säilitada majasisesest võimekust hallata tarkvara, mis pole enam aktiivses arendusfaasis, ent piisav sellekohane teadmistebaas on vajalik. Meeskonna struktuur ja oskuste tase, mis on vajalikud tarkvara arendamiseks, erineb hooldusfaasis oleva tarkvara käigushoidmisest ning kogu vajamineva infrastruktuuri tagamisest. Võtame enda kanda nii tarkvara hoolduse ja edasi arendamise kui ka vajaliku infrastruktuuri hoolduse ja halduse kogu tarkvara elutsükli vältel.

 • DevOps mõtteviis

  Uptime ei arenda ainult töötavat tarkvara, vaid pakub täit valikut IT teenuseid. DevOps kultuur - pidev arendajate ja administraatorite vaheline koostöö, on meie jaoks loomulik. Nii meie arenduse kui haldusteenuste spetsialistid osalevad kõigis tarkvara elutsükli protsessides, nii kavandamise, arendamise kui ka hilisema hoolduse faasides.