TeenusedTarkvaraarendus

Tarkvara­arendus

Uptime loob spetsiaaltarkvara, mis vastab sinu ettevõtte vajadustele ning soovidele.

Meie meeskonnal on olemas vajalikud oskused ja kogemused, et olla sinu ettevõttele toeks terve tarkvaraarenduse protsessi vältel: eelanalüüsist, kontseptsioonidest ja prototüüpimisest, kuni analüüsi, arenduse, juurutamise, monitooringu ja hoolduseni välja.

Uptime pakub spetsiaaltarkvara arendust, mis vastab sinu nõudmistele.

Tarkvaraarendus, mis vastab sinu vajadustele

Uptime loob spetsiaaltarkvara, mis vastab sinu ettevõtte nõudmistele. Kasutades agiilsel arendusel ja DevOpsil põhinevaid arendusmetodoloogiaid, suudame me pakkuda paindlikkust ning luua tarkvara, mis on vastupidav, tulevikukindel ja mille loomise puhul on riskifaktorid viidud madalamaile tasemele.

Meie meeskond on tarkvara loonud juba aastakümneid, mille jooksul oleme kokku puutunud teiste seas ka laosüsteemide arendamisega, logistikasüsteemide arendamisega, raamatupidamissüsteemide arendamisega, e-poodide loomisega, mobiilirakenduste arendamisega, iseteeninduskeskkondade loomisega ja veel palju muuga, mille kohta saad lugeda siit.

Meie meeskonnal on olemas kõik vajalikud oskused, et mõista sinu ettevõtte eripärasid, vajadusi ning protsesse, et luua nullist rätseplahendusi või täiendada juba praegu kasutuses olevaid infosüsteeme nii, et need vastaks ettevõtte praeguste ja tulevaste vajadustele.

Uptime'i arendusmudel

Oma 30 tegutsemisaasta jooksul oleme välja töötanud agiilse arendusmudeli, mis tagab projektide edu, kiire valmimise ja läbipaistvuse. Me oleme oma klientidele toeks terve arendusprotsessi vältel ning tänu agiilsele arendusprotsessile saame olla kindlad, et lõpptulemus on just selline, nagu kõik osapooled soovisid. Seejuures on kogu arendusprotsessi juures säilinud paindlikkus – vajadusel saab meie meeskond olla toeks ka vaid individuaalsete etappide juures.

Arenduspartner ideest lahenduseni

Meie eesmärgiks on olla oma klientidele toeks terve arendusprotsessi vältel: alates eelanalüüsist, kontseptsioonist ja skoobi kaardistamisest, kuni disaini, arenduse, testimise, juurutamise, monitoorimise ja hoolduseni välja. Meie kogemus on tõestanud, et parimad lahendused saavad tekkida üksnes siis, kui mõistame sinu äri eripärasid, protsesse, võimalusi ning riske – see on ka see, mille poole me igal sammul püüdleme.

Tugev tehnoloogiaportfell

Uptime on alati pannud rõhu sellele, et meie meeskonnas töötaks oma ala parimad spetsialistid. See võimaldab meil oma klientidele pakkuda kõikehõlmavat tehnoloogiaporfelli, kuhu kuuluvad teiste seas ka tehnoloogiad nagu .NET, Java, Node, JavaScript, React, Vue.js, Angular, Swift ja PHP. Sidudes need tehnoloogiad oskusega mõista oma klientide ärisid, suudame me luua tarkvaralahendusi, mis vastavalt täpselt konkreetse ettevõtte nõudmistele.

Referentsid

Alexela uus isteteenindusrakendus annab kliendile võimaluse kiirelt ja mugavalt saada ühe äpi abil ülevaate kõigest, mis on tema jaoks oluline – Alexela teenustest, oma tehingutest ja senisest tarbimisest
ABB Drives tehas vajas oma tegevuse paremaks korraldamiseks tarkvara, millega juhtida töötajate oskuste ja koolituste haldust, arvestada töötunde, pidada arvestust kulude üle ning teha kvaliteedikontrolli raporteid. Selleks arendas Uptime tehasele neljast ärimoodulist koosneva lahenduse. Mõned moodulid olid äriloogiliselt üsna keerukad ning detailide paika loksutamine võttis aega, kuid tulemus sai hea.
Uptime arendas Infopangale uue back-end süsteemi, mis koosneb andmebaasist, andmeallikate liidestustest ning andmete käsitlemise loogikast. Samuti loodi andmehaldusmeeskonnale eraldi uus keskkond andmete valideerimiseks, parandamiseks ning täiendamiseks. Uptime’i poolt on juba varasemalt loodud ka Infopank.ee veebileht.

Rando Siimon

Äriarendusjuht

Võta ühendust

Liitu uudiskirjaga