TeenusedIntegratsiooniteenused

Integratsiooni­teenused

Meie tegevuse keskmes on vastupidavate ning lihtsalt integreeritavate IT-süsteemide loomine, legacy-tarkvara moderniseerimine ja digitaalse arengu lihtsustamine. Meie loodud infosüsteemid suudavad teineteisega infot vahetada, vähendada käsitöö hulka ning aidata kaasa uute teenuste ja toodete turule toomisega.

Selle juures on meil olemas oskused ning ressursid, et olla sulle toeks terve arendusprotsessi vältel: eelanalüüsisist ja prototüüpimisest kuni juurutamise ja hoolduseni välja.

Lase süsteemidel omavahel suhelda

Fragmenteeritud ja isoleeritud IT-süsteemid võivad kaasa tuua mitmeid probleeme, millest suurimad on vähenenud efektiivsus, korduvate tegevuste ja andmesisestuse vajadus, andmekaod ning vähenenud kasutusmugavus. 

Uptime on integratsiooniteenuseid pakkunud aastast 1992, mis tähendab, et meil on olemas kõik vajalikud oskused, et luua ning siduda omavahel kokku majasisesed- ning välised infosüsteemid, moderniseerida legacy-infosüsteeme, aidata võtta kasutusele pilveteenused ning luua lahendused, mis aitavad kliendi teekonda igas etapis jälgida. Samal ajal tagame turvalisuse, parima võimaliku kasutusmugavuse ning stabiilsuse.

Selleks, et luua lahendused, mis vastavad täpselt sinu ettevõtte vajadustele, teeme me enda poolt kõik, et mõista sinu äri eripärasid, protsesse, võimalusi ning riske. Meie meeskonnas töötavad arendajad, analüütikud ning projektijuhid, kes on kokku puutunud pea kõiksuguste IT-taristute, tehnoloogiate, kasutusjuhtude ja ökosüsteemidega, mis võimaldab meil pakkuda lahendusi, mis töötavad täna, aga ka kümne aasta pärast.

Arenduspartner algusest lõpuni

Meie eesmärgiks on olla oma klientidele toeks terve arendusprotsessi vältel: alates eelanalüüsist, kontseptsioonist ja skoobi kaardistamisest, kuni disaini, arenduse, testimise, juurutamise, monitoorimise ja hoolduseni välja. Meie aastakümnete pikkune kogemus on tõestanud, et parimad lahendused saavad tekkida üksnes siis, kui mõistame sinu äri eripärasid, protsesse, võimalusi ning riske – see on ka see, mille poole me igal sammul püüdleme.

Tugev tehnoloogiaportfell

Uptime on juba 1992. aastast saadik pannud rõhu sellele, et meie meeskonnas töötaks oma ala parimad spetsialistid. See võimaldab meil oma klientidele pakkuda kõikehõlmavat tehnoloogiaporfelli, kuhu kuuluvad teiste seas ka tehnoloogiad nagu .NET, Java, Node, JavaScript, React, Vue.js, Angular, Swift ja PHP. Sidudes need tehnoloogiad oskusega mõista oma klientide äriprotsesse, suudame me pakkuda integratsiooniteenuseid, mis on turvalised, vastupidavad, skaleeritavad ning tulevikukindlad. 

Referentsid

ABB Drives tehas vajas oma tegevuse paremaks korraldamiseks tarkvara, millega juhtida töötajate oskuste ja koolituste haldust, arvestada töötunde, pidada arvestust kulude üle ning teha kvaliteedikontrolli raporteid. Selleks arendas Uptime tehasele neljast ärimoodulist koosneva lahenduse. Mõned moodulid olid äriloogiliselt üsna keerukad ning detailide paika loksutamine võttis aega, kuid tulemus sai hea.
Uptime arendas Infopangale uue back-end süsteemi, mis koosneb andmebaasist, andmeallikate liidestustest ning andmete käsitlemise loogikast. Samuti loodi andmehaldusmeeskonnale eraldi uus keskkond andmete valideerimiseks, parandamiseks ning täiendamiseks. Uptime’i poolt on juba varasemalt loodud ka Infopank.ee veebileht.
Tallink Takso kasutas juba varem spetsiaalselt arendatud kõnekeskust ja taksode tarkvara, mis aja jooksul siiski enam nende kasvavatele vajadustele ei vastanud. Ettevõte vajas uut spetsiaalselt arendatud tarkvara, mis arvestaks nende äris toimuvate muutustega.

Rando Siimon

Äriarendusjuht

Võta ühendust

Liitu uudiskirjaga