Majandustulemused: viimane aasta oli Uptime’i jaoks kõigi aegade edukaim

Hiljuti avaldatud majandustulemustest selgub, et 2021. aasta oli Uptime’i jaoks läbi aegade kõige edukam – ettevõtte müügitulu kasvas eelneva aastaga võrreldes enam kui 20%, ületades sellega esmakordselt 13 miljoni euro piiri, ning samaväärset kasvu näitas ka kasum. Tugeva kasvu taga on järjest tõusvad ärimahud nii Eestis kui välisturgudel, mis moodustasid möödunud aasta käibest enam kui poole.

“Näeme tugevat kasvu kõigil turgudel, kus tegutseme. Kui ka Norra ja Šveits suutsid möödunud aastal väga tugevaid tulemusi näidata, siis kõige suuremat kasvu nägime aga Poolas ja Taanis,” ütles Uptime’i tegevjuht Eero Tohver. “On väga positiivne näha, et kõik välisturgudele tehtud investeeringud on end õigustanud ning et välisüksused näitavad nii ärimahtude kui töötajaskonna vaates väga tugevat orgaanilist kasvu.”

Uptime’i jaoks oli möödunud aastal suurimate ärimahtudega välisturuks Norra, mis moodustas grupi käibest ligi 18%. Tohver märkis, et tänavu võib eriti suurt kasvu oodata Poola turul, kus vormistati äsja tehing, mille toel kasvab sealne Uptime’i töötajaskond ligi kaks korda ning seeläbi lisandub kliendiportfelli mitmeid uusi suuri firmasid.

Möödunud majandusaastal töötas Uptime’is keskmiselt 165 inimest, kellest ligi sada töötas Eesti kontorites. Võrreldes eelneva aastaga on töötajate hulk kasvanud ning Tohveri sõnul on sel aastal juba ületatud 200 töötaja piir. “Möödunud aastal investeerimise tööjõudu enam kui 7,5 miljonit eurot ning tänavu suureneb see number märkimisväärselt,” sõnas ta.

Uptime’i ärikasum kasvas 2020. aastaga võrreldes enam kui 20% ehk ligi 2,5 miljoni euroni. Nii käibest kui ka kasumist moodustavad Eesti kontorite mahud umbes poole.

Strateegia jääb samaks

Tohver märkis, et nii tänavu kui ka järgnevatel aastatel plaanib Uptime jätkata oma praeguse strateegiaga, mis näeb ette pikaajaliste klientide teenindamist, orgaanilist kasvu kõikide üksuste lõikes ning uute M&A võimaluste otsimist nii praegustel kui ka uutel turgudel. “Keskendume eelkõige Euroopale ning otsime enda ärivajaduste ja ambitsioonidega hästi klappivaid ettevõtteid,” selgitas ta.

Niisamuti märkis ta, et osana pikaajalisest strateegiast plaanib Uptime jätkuvalt pühendada märkimisväärse osa oma ressurssidest tippspetsialistide leidmisesse, arendamisesse ja hoidmisesse. Kuna olukord tööturul on jätkuvalt pingeline ning nõudlus ületab pakkumust, on Tohveri sõnul Uptime’i jaoks oluline panustada pikaajaliste töösuhete hoidmisesse.

“Meie kliendid mõistavad, et investeeringud IT-sse on oma eesmärkide täitmiseks kriitilise tähtsusega, seega on selge, et tööst puudust ei teki. Kuna aga spetsialistidest on kõikidel ettevõtetel puudus nii Eestis kui teistes riikides, siis on see valdkond, millele peame alaliselt mõtlema ning mida tuleb piisavate investeeringutega toetada,” ütles ta.

Liitu uudiskirjaga