Uptime´i soovitaks oma äripartneritele üle 95% klientidest

Uptime uurib igal suvel oma klientidelt, kuidas nad on olnud rahul senise koostööga ja palub kommenteerida võimalikke parandamist vajavaid kohti.

Kokku vastasid küsitlusel osalejad viiele küsimusele ning said lisada ettepanekuid, mida võiks paremaks teha.

Küsimusele, kas vastaja soovitaks Uptime´i ka oma äripartneritele, vastas 95,6% klientidest jaatavalt.

Kitsaskohtadest kirjutati kommentaarides ka. Nii näitaks mainib üks klient: “Ainukene murekoht on inimressursid meie projektidega tegelemisel, kuid mõistan, et kui tõstame enda soove 300%, siis pole ka kohe võtta arendajaid neid lahendama.” 

Praegusel IT tööjõu puuduse ajal arvasid mitu klienti, et mõned arendajad ja projektijuhid on kohati üle koormatud. Siin proovime anda endast parima, et häid töötajaid juurde leida.

Rahulolevad kliendid vastasid kommentaarides niimoodi:

“Oma ala professionaalid, tagavad kvaliteetse tulemuse.” 

“Inimesed on erialaselt pädevad, sõbralikud ja abivalmid.” 

“Olen soovitanud ja teen seda ka edaspidi, sest Uptime aitab mul asjad ära teha.” 

Kõige enam hinnatakse Uptime´i juures lubadustest kinnipidamist ja kompetentsust, veidi vähem sai punkte küsimuste ja probleemidega tegelemise kiirus. Seda tulebki nüüd edasi personaliküsimusega seotult lahendada.

Liitu uudiskirjaga