Et Eesti lapsed saaksid hea hariduse

Ühe Eesti suurema IT-ettevõttena tunnetame, kui oluline on tekitada noortes tehnoloogiahuvi. Tipptasemel IKT sektor on Eesti edu võtmeks, mistõttu kvaliteetse hariduse tähtsus ainult kasvab.
Oma panusena tulevaste programmeerijate ja IT-spetsialistide pealekasvu pakub Uptime võimekatele tudengitele aastaringselt praktikakohti, annab külalisloenguid ülikoolides ning sponsoreerib hoolikalt valitud tulemuslikke projekte.

Sel sügisel aitame viia Noored Kooli.

 

See on ettevõtete algatusel ja toetusel toimiv projekt, mille eesmärgiks on väga hea hariduse jõudmine iga lapseni Eestimaal. Programm soovib oma osalejatest kujundada uut haridusliidrite põlvkonda Eestis, kes aitavad siinsel haridusel püsida heal tasemel ning lahendada kitsaskohti. Programmis on praeguseks osalenud ligi 130 inimest, kellest enamik on jätkanud tegutsemist haridusvaldkonnas ja pooled lõpetajatest teevad edasi ka õpetajatööd.

Kristi Klaasmägi, NK tegevjuht selgitab “Noored Kooli on väga rõõmus Uptime liitumisega meie toetajate hulka. Toetajate abil loome ja pakume noortele õpetajatele väga kaasaegset ja mitmekülgset koolitusprogrammi ning intensiivset arengutuge kahe aasta jooksul. Teine suur valdkond on teavitus programmist ja uute osalejate leidmine, mille jaoks me samuti vajame ja kasutame oma heade toetajate tuge.”

Liitu uudiskirjaga