Töövari Reimo IT projektijuhi ametist: “Absoluutselt võiks ise ka selle töö valida!”

Uptime´i Tallinna kontoris käis seekord külas töövari Reimo Tallinna Tehnikaülikoolist, et näha ära üks projektijuhi tavaline tööpäev. Tundub, et muljed olid positiivsed, sest Reimo ei kahtlegi, kas projektijuhi amet võiks olla talle sobiv – kindlasti on, aga heameelega tutvuks ta veel selle erinevate tahkudega näiteks oma järgmisel praktikal juba lähemalt.

Kuidas tundus projektijuht/analüütiku tööpäev – mida päeva jooksul tehti ja mis oli kõige huvitavam?

Päev algas kliendikohtumisega, kus osalesid lisaks projektijuht/analüütikule ka mõned arendajad. Vastati erinevatele tekkinud küsimustele ja lepiti kokku järgmise sprindi tööd. Tagasi kontoris olles osalesin paaril koosolekul, kus anti projekte ühelt projektijuht-analüütikult teisele üle ning testisime paari arendust, mis olid paraku veel „bugised“.

Kõige enam meeldiski mulle kliendikohtumine ja testimise osa, sest nii nägin arutelu kliendiga ja juba olemasolevat rakendust, mida oli vaja testida.

Mida projektijuht oma tööst rääkis ja mida ise küsisid?

Projektijuht rääkis, et Uptime’is ei ole pigem klassikalist nn analüütikut, vaid üldjuhul on analüütik ka projektijuht, kes vastutab tööde tähtaegade, eelarve ja ka testimise eest ehk võtab vastutuse algusest lõpuni.

Küsimusi tuli mitmeid, näiteks kuidas silma peal hoida tööülesannetel, mismoodi kalendrit hallata, dokumentatsiooni teha, jooniseid joonistada.

Kuidas muutus ettekujutus sellest, milline projektijuhi töö välja näeb?

Muutus natuke selles suhtes, et projektijuht võib olla justkui Hunt Kriimsilm, kes lisaks analüüsile ja projektijuhtimisele tegeleb veel ka testimise, eelarve üle arvestuse pidamise, arvete esitamisega ning lõpuks on veel ka kliendile nn kasutajatoeks.

Mõistan, et igal pool ei pruugi see üldse nii olla, kuid hea on näha erinevaid praktikaid ja ma täiesti saan aru, miks Uptime’is on projektijuht ka teistes rollides, mitte lihtsalt projektijuht.

Millised on olnud varem kokkupuuted IT ja tarkvaraarenduse valdkonnaga ning projektijuhtimisega?

Olen osalenud SAP majandustarkvara juurutamise projektis peamiselt testijana, kuid ise projekte juhtinud veel pole. Osalemine projektis andiski tõuke ja tekitas huvi ning hetkel õpin TTÜs Infosüsteemide analüüsi ja kavandamist. Sealt pärinevad ka minu põhiteadmised tarkvaraarendusest.

Kuidas soovitaksid teistele (sõpradele) seda ametit?

Oleneb inimesest. Soovitaksin neile, kellele meeldib vaheldusrikas ja tiheda päevakavaga töö, kus on palju suhtlemist, natuke pinget ja ajalist survet. Ei soovitaks inimesele, kes eelistab kindlat kava ja rutiini ning on pigem omaette nokitseja.

Millise otsuse tegid, kas see võiks olla sinu tulevane elukutse? Miks?

Absoluutselt võiks. Mulle meeldib vaheldusrikkus ja see, et tööl on mingi tulemus ning ma reaalselt ikkagi näen, et midagi tekib. Otsa jätaksin lahtiseks selles osas, et päris täpselt veel ei tea, milline oleks mu tugevam pool – kas teha analüüsi või lihtsalt juhtida projekti. Praktiseerinud ma ka veel pole, kuid õnneks Uptime’is saaksin proovida mõlemat.

Seega äkki õnnestub praktikale tulla ja välja selgitada.


Töövari Reimo ja projektijuht Margot.

Liitu uudiskirjaga