Millised võimalused loob tarbimispõhine arveldusmudel?

Kui tavapäraselt on ettevõtted harjunud kasutama tellimuspõhiseid (subscription based) ja tehingupõhiseid (transaction based)  arvelduslahendusi, siis tänases maailmas, kus brändilojaalsus on langemas, tekib ettevõtetel suurem vajadus lojaalsusprogrammide, reaalajas arvutatavate hüvede või minutipõhiselt arvutatud maksumuste järele – tarbimispõhine (consumption based) arveldamine. 

Oleme Uptime’s üha enam arendanud eelmainitud vajadustega klientidele lahendusi; alates Coop’i klientide boonuspunktide arvestusest reaalajas, Alexela energiamüügi tarbimispõhist arveldusest kuni Tallink takso distantsi- ja ajapõhise teenuse arvestuseni.

Tarbimispõhise arvelduse eelised

Tarbimispõhine arvelduse mudel on suurepärane võimalus klientidele anda kontroll oma kulutuste üle. Nad saavad oma kasutust ja sellega seotud kulusid vastavalt vajadustele kohandada, luues rahuldustpakkuvama kogemuse. Ettevõtted saavad samuti pakkuda kohandatud hinnakavasid ning boonussüsteeme, arvestades tegelikku kasutust, suurendades sellega kliendi rahulolu ja lojaalsust. 

Teiseks eeliseks on lihtne skaleeritavus. Ettevõtted, mis kogevad kiiret kasvu või hooajalisi kõikumisi, saavad lihtsalt muuta oma pakkumisi ja hinnakujundust ilma piiranguteta. 

Millised on tavapärase tarbimis- ja tellimuspõhise arvelduse põhilised erinevused? 

 • Tarbimispõhine arveldus võtab klientidelt tasu toote või teenuse kasutamise alusel, pakkudes kuluselgust, paindlikkust ja skaleeritavust. Kliendid maksavad selle eest, mida nad kasutavad ja hinnakujundus saab olla paindlikum. 
 • Tellimuspõhine arveldus hõlmab omakorda klientidele korduvat fikseeritud tasu pideva juurdepääsu eest tootele või teenusele. See pakub etteaimatavat tulu, kliendilojaalsust ja lihtsust eelarvestamisel, kuid võib piirata kasutuse muutustega kohanemist ja tulu kõikumist. 
 • Tarbimispõhine arveldus on mõistlik erinevates olukordades, näiteks: 
 • Pilveteenused ja -infrastruktuur. Pilveressursside eest tasumine kasutamise alusel tagab optimaalse kulude haldamise ja paindlikkuse. 
 • SaaS platvormid. Kasutajate arvu või töödeldava andmemahtu arvestades klientidele tasumine soodustab tõhusat ressursikasutust. 
 • Võrguteenused. Elektri-, vee- ja gaasiteenuste pakkujad saavad tarbimispõhist arveldust kasutada, et edendada säästvat ressursikasutust ja õiglast hinnakujundust. 
 • Lojaalsusprogrammid. Püsiklientide lojaalsuspunktide reaalajas arvestamine – nende soodustuste rakendamine juba olemasolevalt või järgmiselt tehingult. 
 • Rent ja sõidujagamisteenused. Vastavalt ajalise ja/või distantsi alusel reaalajas arvestatav maksumus kliendile. 

Tarbimispõhine arveldus omab mõningaid olulisi eristusi, mida ettevõtted peaksid mõistma. Mudeliga kaasnevad konkreetsed eelised ja need hõlmavad: 

 • Kulude läbipaistvust ja paindlikkust. Selline mudel annab klientidele selge ülevaate tegeliku kasutusega seotud kuludest. See omakorda pakub paindlikkust hinnakujunduse struktuurides, võimaldades ettevõtetel luua kohandatud plaane vastavalt konkreetsetele vajadustele. 
 • Kulude kohandamist tegeliku kasutusega. Soodustab õiglast hinnakujundust, kuna klientidele arvestatakse tasu vastavalt saadud väärtusele. 
 • Skaleeritavust ja kohandatavust. Tarbimispõhine arveldus saab hõlpsasti kohanduda ettevõtte kasvuga või kohaneda kõikuvate nõudmistega. 
 • Kasutuspõhist jälgimist ja mõõtmist. Tarbimispõhine arveldus tugineb täpsele kasutusmõõdu jälgimisele ja mõõtmisele, võimaldades ettevõtetel genereerida täpseid arveid ja aruandeid. 
 • Maksa-nagu-sa-kasutad paindlikkust. Kliendid saavad oma kasutamist ja sellega seotud kulusid kohandada maksa-nagu-sa-kasutad alusel. 

Kuigi tarbimispõhine arveldus pakub mitmeid eeliseid, on siiski oluline teadvustada teatud erinevusi tavapäraste arveldusmudelitega võrreldes 

Potentsiaalsed tulude kõikumised. Kui ettevõte tugineb põhiliselt tarbimismudelile, võivad tulukõikumised tekkida näiteks sesoonsusest tingitud tarbimise vähenemisele. Fikseeritud tellimuste puhul on selline risk väiksem seega oleks mõistlik neid mudeleid kombineerida ning mitmekesistada tulude voogusid. 

Hinna ja väärtuse tajumise tasakaalustamine. Õige hinnakujunduse seadmine võib olla keeruline. Oluline on õige tasakaalu leidmine toote/teenuse müügi- ja omahinna vahel, samal ajal klientidele atraktiivseks jäädes. 

Kui teie ettevõttes võiks ka rakendada sedalaadi arveldusmudelit, või vajate sel teemal konsultatsiooni, siis palume lahkesti ühendust võtta ja räägiksime oma kogemustest ning võimalikest lahendustest juba lähemalt. 

Liitu uudiskirjaga