Taltechi praktikakohvikus: tudengitega on muidu hästi, kuid ühes asjas peaksime veel edasi jõudma

Uptime osales 19. Märtsil Taltechi Praktikakohvikus ja saime seal kokku päris paljude asjalike tudengitega, kes otsisid IT-praktika. Väga paljud noored, kes meie juures Taltechi praktikakohvikus käisid, on sellised, kes ei taha enam hüpata ühelt väljakutselt teisele ning küsimusi, kas saaks ainult osa-ajaga või hoopis välismaalt tööd teha, on jäänud oluliselt vähemaks. Samas oleme me ühes asjas jäänud muust maailmast veidi maha. 

Eelmist, n-ö Y-generatsiooni iseloomustaski üsna palju osalise tööaja soov ja nad tahtsid hüpata kiiresti ühelt väljakutselt teisele. Nüüdne, järgmine noorte põlvkond aga paistab olevat juba teistsugune. 

Enne, kui sissejuhatuses mainitud mahajäämusest lähemalt rääkima hakata, tasub tutvuda uuringuga, mis räägib n-ö Z-generatsiooni kuuluvate naiste (praegu siis alla 21-aastaste just tööjõuturule sisenevate noorte) hõivatusest IT-s ja nende oskustest ning soovidest.  

Women in Tech Report (PDF) toob viimase trendina välja uue põlvkonna pühendumise, aga ka selle, et oskused vastavad nüüd rohkem IT-ettevõtete vajadustele. Küsitlusest selgus, et valdav enamus tööd alustavatest naistest oskab kahte kolmest programmeerimiskeelest, mida ettevõtted kõige enam vajavad:  Javascripti, Javat ja Pythonit. Muidugi osatakse ka C ja C++ keelt, sest sellega tavaliselt alustatakse tudengite pühendamist programmeerimisse. 

Uuel põlvkonnal on veel üks omapära. Nemad on esimesed, kes algusest peale on kokku puutunud digitaalse maailmaga, veerandil neist oli nutitelefoni kogemus juba enne 10. eluaastat. Peale 1997. aastat sündinud naised on ka kõige nooremalt programmeerimisega alustanud – iga kolmas juba enne 16. Eluaastat. See tähendab, et suur osa on samal ajal selgeks saanud nii matemaatika kui koodikirjutamise, mis on ainult positiivne. 

Z-generatsiooni naised hindavad ka rohkem tuntud brände ja soliidseid ettevõtteid, seega erinevad nad eelnevast põlvkonnast selle poolest, et ei kipu nii palju uutesse alustavatesse idufirmadesse panustama.  

Uuringust selgus veel üks fakt, mis aga pole oma esimest töökohta praegu valiva põlvkonna omapäraga seotud, aga pigem üldse praktikale ja tööturule sisenevate tudengitega – 66% nii meestest kui naistest tunneb end tööintervjuul ebakindlalt ja piisavalt ette valmistamata.  

Pole ka ime, sest tööintervjuude kogemus noortel veel sisuliselt ju puudub, tegemist on värskete koolilõpetajatega, kes just nüüd suunduvad tööturule. 

Naisi võiks IT-s oluliselt rohkem olla

Nüüd aga selle juurde, millest alustasime – mis on see, mille pärast meil veel oleks vaja areneda ja muule maailmale järele jõuda seoses Z-generatsiooniga? 

Taltechi praktikakohvikus oli varasemast hoopis rohkem tudengeid, kes tahtsid kohe täie tõsidusega arendaja karjääri alustada ning tööle tulla, kuid naisi oli endiselt vähe. Neid on vähem kui mujal maailmas, kus tarkvaraarendus pole enam nii meestekeskne. Ja nagu uuring näitab, on uue põlvkonna naised IT-s väga hästi ette valmistatud, et saada kohe hea töö mõnes tehnoloogiaettevõttes.  

Seega kui oled arendusvaldkonnas endale tööd või praktikat otsimas, siis leia endale mõnus meeskond, kus ühiselt midagi saavutada. IT-s on palju alasid, millega tegelemine nõuab süvenemist ning teadmistele ja oskustele keskendumist. Tarkvaraarendus võib endas sisaldada nii head programmeerimisoskust, analüütikat, matemaatikat kui ka kujundust, semiootikat ja kasutaja psühholoogiat. Z-generatsioon kasvas üles nende lisaoskuste ja programmeerimisoskuste omandamisega üheaegselt.  

Võta ühendust ja räägime, sest võib-olla on just meil selline tiim, kus sinu mitmekülgsed oskused koos varajase programmeerimiskogemusega sobituvad teiste tiimiliikmetega nagu valatult. Ja tööintervjuud ei pea kartma 🙂  Tarkvaraarendaja praktika Uptime’is!

Liitu uudiskirjaga