Suur uuring: React jätkab võidukäiku, .NET püsib endiselt edetabeli tipus

Stack Overlow avaldas oma iga-aastase küsitluse tulemused, millest selgub, et üheksandat aastast järjest on arendajate seas kõige populaarsemaks programmeerimiskeeleks JavaScript, front-end raamistike seast on esmakordselt edetabeli tippu tõusnud React, kommenteeris tulemusi Uptime’i tehnoloogiajuht Raimo Seero.

Enim kasutatavad programmeerimiskeeled:

Enam kui 80 000 vastajast märkis 65%, et viimase aasta jooksul on nad märkimisväärsel hulgal kasutanud oma igapäevatöös JavaScripti, 56% on kasutanud HTMLi/CSSi, 48% Pythonit, 35% Javat ning ligi 28% C#. Igapäevaselt arendajana töötavate inimeste seas kerkib esile ka TypeScripti populaarsus, mida on kasutanud 36% vastajatest.

 1. JavaScript (64.96%)
 2. HTML/CSS (56.07%)
 3. Python (48.24%)
 4. SQL (47.08%)
 5. Java (35.35%)
 6. Node.js (33.91%)
 7. TypeScript (30.19%)
 8. C# (27.86%)
 9. Bash/Shell (27.13%)
 10. C++ (24.31%)

Enim kasutatavad front-end raamistikud:

Uuringus osalejad märkisid eraldi ära ka veebiraamistikud (kategoriseeritud Stack Overflow enda poolt), mida nad viimase aasta jooksul kasutanud on. Esikohale on sel aastal tõusnud React.js, tõugates troonilt jQuery. Populaarsemate raamistikke hulka mahuvad ka Express, Angular, Vue.js ja ASP.NET Core.

 1. React.js (40.14%)
 2. jQuery (34.42%)
 3. Express (23.82%)
 4. Angular (22.96%)
 5. Vue.js (18.97%)
 6. ASP.NET (Core 18.1%)
 7. Flask (16.14%)
 8. ASP.NET (15.74%)
 9. Django (14.99%)
 10. Spring (14.56%)

“Küsitlus näitab selgelt, et front-end arendajad ei ole tööta vaid ühe raamistikuga, vaid pigem kuulub neid portfelli 2-3,” sõnas Seero. “See loob võimaluse arendajal luua palju suuremaid rakendusi, sest näiteks juba Reacti ja Expressi koostöös saab luua pea kõike, mida igapäevatöös vaja võib minna. Huvitav oleks näha, millised need täpsed paarid on, kuid seda infot meil kahjuks hetkel ei ole.”

Enim kasutatavad back-end raamistikud

Back-end raamistike ning library’de hulgast on kõige kasutatavamaks .NET Framework, mida on eelmise aasta jooksul kasutanud 34% vastajatest ning 37% professionaalsetest arendajatest. Edetabelisse mahuvad ka NumPy, .NET Core ja TensorFlow.

Mis meeldib ning mida sooviks veel proovida?

Küsitluses uuriti vastajatelt ka seda, millised on nende tunded seoses kasutatavate keelte ja raamistikega ning mida sooviksid nad oma igapäevatöös veel kasutada. Tulemustest selgus, et kõige positiivsemad kogemused on arendajatel Rusti, Clojure’i ning TypeScriptiga, kõige negatiivsemad aga Matlabi, VBA ja COBOLiga.

Märkides ära keeled, mida hetkel igapäevatöös ei kasutata, kuid mida soovitaks proovida, märkisid arendajad ära enim Pythoni, TypeScripti ja JavaScripti.

Programmeerimiskeeled, mida arendajad veel kasutada sooviks:

 1. Python (19.04%)
 2. TypeScript (15.29%)
 3. JavaScript (14.59%)
 4. Go (14.54%)
 5. Rust (14.09%)

Veebiraamistikud, mida arendajad veel kasutada sooviks:

Veebiraamistike vaatest on arendajatel kõige positiivsem kogemus olnud Svelte, ASP.NET Core’i ning FastAPIga. Kõige negatiivsem aga Angulari, Drupali ja jQuery’ga. Võimalusel võtaks suurim hulk vastajatest kasutusele Reacti, Vue ja Django.

 1. React.js (25.12%)
 2. Vue.js (16.69%)
 3. Django (9.21%)
 4. Angular (8.47%)
 5. Svelte (6.57%)

Teised raamistikud, mida arendajad veel kasutada sooviks:

Teiste raamistike ja library’de vaatest on arendajatel parimad kogemused .NET Core’i, Flutteri ja Torchiga, kõige negatiivsemad Cordova, .NET Frameworki ja Hadoopiga. Võimalusel sooviks arendajad enim kasutusele võtta TensorFlow, React Native’i ja Flutteri.

 1. TensorFlow (21.37%)
 2. React Native (17.75%)
 3. Flutter (16.43%)
 4. Torch/PyTorch (12.06%)
 5. NumPy (9.93%)

Ülevaadet tuleb lugeda kriitilise pilguga

Seero märkis, et uuring annab arendajate meelsusest võrdlemisi hea ülevaate, kuid siiski tuleb seda lugedes arvestada küsitluse eripäradega. “Suurim hulk vastajatest asus USAs ning Indias, mis tähendab, et edetabelisse pääsevad keeled ning raamistikud, millega Euroopas eriti ei tegeleta,” lausus ta.

Seero tõi välja ka asjaolu, et Stack Overflow ülevaated paistavad igal aastal Java populaarsust mõnevõrra alahindama. “On raske täpselt öelda, miks see nii on, kuid on mõnevõrra raske uskuda, et nõnda väike hulk inimesi Javaga igapäevaselt kokku puutub või sellega tegeleda tahaks,” sõnas ta.

Hinnates arenguid võrreldes eelmiste aastatega, märkis Seero, et järjest kasvav JavaScripti populaarsus on oodatav, sama saab öelda ka Reacti raamistiku kohta. Niisamuti on võrreldes eelmise aastaga suurenenud .NET Core’i kasutus, samas mõnevõrra vähenenud .NET Frameworki populaarsus.

“Üldjoontes on näha, et arendajate huvi proovida uusi lahendusi ei ole kuskile kadunud ning see on ka väga positiivne,” lausus Seero. “On näha, et igapäevaselt tegeletakse ülemaailmselt populaarsete lahendustega, kuid nende kõrval proovitakse kätt ka uuemate tehnoloogiatega. Sama teeme ka Uptime’is – hoiame tehnoloogia arengul alaliselt silma peal ning kui näeme, et mõni neist võiks sobida meie klientide vajadustega, siis võtame selle kindlasti ka kasutusse.”

Liitu Uptime'i tiimiga!

Kas Uptime kõlab nagu sinu sorti ettevõte? Kui nii, siis heida pilk vabadele töökohtadele ning loodame, et võtad meiega ühendust – räägime sinuga hea meelega!

Liitu uudiskirjaga