Meie projektid

Äripäeva Infopank
Otsing ja analüütika Tarkvaraarendus
Projekti eesmärgid
 • Luua keeruka finantsanalüüsi, äriseoste väljatoomise ja ärianalüütika (TOP-id, trendid) jaoks Äripäeva Infopangale uus täiendav andmebaas selliselt, et see võimaldaks äriseoste dünaamikat selgelt ja graafiliselt välja tuua
 • Tagada erinevate liideste kaudu info igapäevane värskendamine Infopanga andmebaasis
 • Luua andmehalduritele keskkond andmete töötlemiseks ja täiendamiseks ning leida neile tööriist sihtgruppide äritulemuste analüüsimiseks
Lahendus
 • Kasutatud tehnoloogiad: MSSQL 2016 SP1, SSIS, PowerBI, Swagger, .net framework 4.6.2
 • Andmete migreerimine Äripäeva andmebaasidest
 • Liidestused EMTA ning Äriregistriga väliste partnerite vahendusel
 • Andmete korrigeerimise ja täiendamise keskkond andmehalduritele
 • Teenusekihi ja APIde täiendused ning muudatused vastavalt kliendi vajadusele
 • Andmeanalüüsi vahendi PowerBI juurutamine

Aripaev.ee on suurim kohalik ärimeedia portaal ja üks suurima külastatavusega veebilehti Eestis, mis kajastab majandusuudiseid ja avaldab teemaportaale. Ajaleht Äripäev ilmub juba aastast 1989, lisaks kirjastatakse ajakirju, raamatuid, käsiraamatuid ja infolehti ning korraldatakse ärikonverentse. Äripäeva omanik on Põhjamaade suurim meediakontsern Bonnier Group.

Uptime OÜ on Äripäeva arenduspartner alates aastast 1994. Äripäeva Infopank on viimane suurem arendus koostöös Uptime´iga, mille käigus loodi 350 000 isikut ja 310 000 ettevõtet hõlmav andmebaas, loodi sellest otsimiseks mitmesugused tööriistad ja arendati välja tooted, mida klient saab endale tellida vastavalt oma vajadustele ja etteantud parameetritele. Infopangas on võimalik jälgida ettevõtete finantsilist käekäiku ning isikute äriseoseid.

Äripäeva Infopangas on olemas põnev ettevõtte- ja isikupõhiste nimekirjade koostamise tööriist, kus igaüks saab ise määrata filtreid ja kiirelt analüüsida ärisegmendi mahtusid. Selline n-ö sihtimistööriist aitab koostada nimekirju ettevõtetest ja isikutest, kellele teha müügipakkumisi või edastada turundussõnumit. Infopanga juures töötab andmehaldustiim, mis värskendab regulaarselt äriregistrist, maksuametist ja muudest avalikest infoallikatest ja otsekontaktidest saadavat infot.

Uptime arendas infopangale 8 kuud kestnud projekti vältel uue back-end süsteemi, mis koosneb andmebaasist, andmeallikate liidestustest ning andmete käsitlemise loogikast. Samuti loodi andmehaldusmeeskonnale eraldi uus keskkond andmete valideerimiseks, parandamiseks ning täiendamiseks. Uptime´i poolt on juba varasemalt loodud ka Infopank.ee veebileht.

Infopanga eesmärk on pakkuda ärijuhtidele ja spetsialistidele keskkonda, kus on nende konkurentide ja partnerite äritulemused ning -seosed presenteeritud kergesti loetaval kujul. Analüüsides ettevõtteid ja isikuid puudutavaid finants- jt olulisi andmeid, tuues välja olulisimad indikaatorid aitame oma klientidel langetada ärikriitilisi otsuseid ning olla edukad. Uptime viis lühikese aja jooksul ellu meie visiooni keerukast detailidele ja seostele orienteeritud andmelaost, mille najal saab teostada põhjalikku ärianalüüsi. Jätkame koos uute teenuste arendamist ning uue süsteemi potentsiaali avamist.
Toomas Truuverk
Äripäev AS peadirektori asetäitja, finantsdirektor
SINTEF AS
Otsing ja analüütika SharePoint lahendused
Projekti eesmärgid
 • Luua ühtne otsingusüsteem, mis kogub teadmisi kõigist eraldiseisvatest rakendustest
 • Luua kasutajapõhine süsteem, mis pakub sobivad otsinguvasted lähtuvalt kasutaja vajadustest ja õigustest
 • Toetada ärikriitilisi tööprotsesse
Lahendus
 • Kasutatud tehnoloogiad: SharePoint 2013, .NET, ASP.NET, JavaScript
 • Integratsioonid süsteemidega eRoom, Maconomy, Public360, SharePoint veebid ja 70 TB failiserver

SINTEF on sõltumatu mittetulunduslik teadusasutus, suurim Skandinaavias ja suuruselt neljas lepingupõhine teadusasutus Euroopas. Ettevõte pakub era- ja avaliku sektori jaoks teadus- ja arendusparnerlust, keskendudes strateegilistele valdkondadele nagu:

Taastuvenergia, kliima- ja keskkonnakaitse tehnoloogia
– Kütused
– Ookeani-kosmosetehnoloogia
– Tervis ja heaolu
– Tehnoloogia innovatsioon

SINTEF on teadusasutus, mis pakub teenusena oma intellektuaalset kapitali. Ettevõtte sooviks oli välja vahetada kasutuselolevad vanad infosüsteemid. Et hallata üha kasvavat teabe hulka ja vorme, mis ettevõtte igapäevase tööga kaasneb, oli vaja luua universaalne juurdepääs kõigile süsteemis hoitavatele andmetele, olenemata nende asukohast.

Keskendume otsingufunktsioonide pidevale parendamisele, et toetada SINTEF-i jaoks olulisi äriprotsesse.