ANNETAJATEGA SUHTLEMISEKS JA INFO SÄILITAMISEKS LOODUD TARKVARA SOS LASTEKÜLALE
SOS LASTEKÜLA EESTI ÜHING
Tarkvaraarendus
Projekti eesmärgid
  • Tagada mõistlik lahendus info talletamiseks, ajaloo säilitamiseks ning hilisemaks kättesaadavuseks
  • Vahetada Excelipõhine infosüsteem mugavama tänapäevase lahenduse vastu
  • Tagada parem suhtlus annetajatega
Lahendus
  • Microsoft Dynamics CRM platvorm kohandatud vastavalt kliendi vajadustele
  • Liidestus turundustarkvaraga Mailbow

SOS Lasteküla pakub perepõhist asenduskodu vanemliku hoolitsuseta lastele, et nad saaksid kasvada üles armastuse, austuse ja turvatunde õhkkonnas.
Esimene SOS Lasteküla Eestis loodi 1995.aastal. Sellest ajast alates on abi saanud üle 1000 lapse.

SOS Lasteküla jaoks on oluline kõiki oma toetajaid meeles pidada ning säilitada kogu annetustega seotud info ja ajalugu.
Eristatakse püsi- või juhuslikke annetajaid, eraannetajaid ja ettevõtteid. Annetaja tüübist sõltuvalt on andmed, mida peab koguma ja säilitama, erinevad.
Seni hoiti kogu info mahukates Exceli tabelites, mis ei võimaldanud Lasteküla töötajatele ja abilistele piisavat kättesaadavust ning kasutajamugavust. Käigus oli kolm erinevat andmebaasi, kust annetajate infot koguti ja vajalik oli saada selgem ülevaade.

Lahenduse väljatöötamiseks kasutas Uptime Microsoft CRM kliendihaldustarkvara, mida SOS Lasteküla vajaduste jaoks kohandasime.
Kuna oluline on ka iga annetajaga suhelda ja neile infot jagada, lõime liidese turundustarkvaraga Mailbow.
Et praegused ja tulevased töötajad uusi programme kasutada oskaksid, koostasime juhendi ja viisime läbi vajalikud koolitused.

"Uptime on suurepärane äripartner tänu oma põhjalikele teadmistele ja kogemustele. Nad teavad, milline lahendus toimiks ja töötavad selle välja. Lisaks nad on toeks, kuni sa tõesti aru saad, kuidas oma uut tarkvara kasutada tuleb."
Kadi Sumberg
Fundraisingu osakonna juht