Meie projektid

EAS-i dokumendihaldus SharePointis
SharePoint lahendused
Projekti eesmärgid
 • Toetada üleminekut senisest paberil toiminud lahendusest täisdigitaalsele dokumendihaldusele, muutes dokumentide menetluse kiiremaks, odavamaks ja töökindlamaks
Lahendus
 • MS SharePoint Server
 • Integratsioon väliste rakendustega

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on loodud 2000. aastal ja tegeleb ettevõtluse ning regionaalarengu toetamisega. Tegemist on Eesti ühe suurima ettevõtlustoetuste jagajaga, sihtasutus pakub lisaks ka konsultatsioone, koostöövõimalusi ja koolitusi. Klientide hulgas on nii äriettevõtteid, mittetulundusühinguid kui ka avaliku sektori organisatsioone.

EAS alustas 2006. aastal oma dokumendihalduse üleviimist digitaalseks. Lahenduseks otsiti sobivat platvormi, välja valiti MS SharePoint.

Uptime sai ülesande arendada EAS-ile dokumendihaldus-süsteem, kuhu üle viia kogu organisatsiooni asjaajamine. Vaja oli luua lahendus, mis toetab dokumendihalduse toiminguid ja tööprotsesse ning säilitab kõigist muudatustest detailse ajaloo.

Tänaseks on lahendusest kujunenud ettevõtte üks põhisüsteeme, mis on liidestatud iseteeninduskeskkonna, majandustarkvara, CRM tarkvara ja projektijuhtimise tarkvaraga. Lahendus koondab eri kanalitest saabuvad ja EAS-is loodavad dokumendid ning seob need taotluste menetluste, hangete ja teiste ettevõtte protsessidega. Aastas tekib EAS-is ligikaudu 140 000 dokumenti, mistõttu olulisel kohal on kasutajatele loodud töölauad, mille abil süsteem pakub kasutajale just antud protsessis vajalikud dokumendid ning õigeaegset menetlust toetavad töövood.

Viimase 10 aastaga on kadunud EASi tubadest ja koridoridest raudsed kapid ning arhiiviruumidest on tehtud töö ja koosolekuruumid. Koostöös Uptime´iga oleme muutnud praktiliselt kogu EASi paberivabaks ja sellega oluliselt kiirendanud äriprotsesside toimumist. Meie organisatsiooni eripärasid arvestades ei olnud see lihtne ülesanne. Uptime ei ole lasknud ennast sellest heidutada, nad tegutsevad entusiastlikult ja peavad oma lubadustest kinni.
Sigrid Harjo
Juhatuse liige
Technopolis Grupp
Mobiili- ja pilverakendused SharePoint lahendused
Projekti eesmärgid
 • Parandada meeskonnatööd
 • Lihtsustada suurte failide jagamist
 • Viia grupi intranet SharePoint keskkonda
Lahendus
 • Office 365 infrastruktuuri seadistamine
 • Enam kui 200 töötaja kontode seadistamine
 • Andete migreerimine pilve

Technopolis Grupp töötab avaliku sektori ja mittetulunduslike organisatsioonide heaks, kelle missiooniks on kaasa aidata keskkonna-alaste ja sotsiaal-majanduslike väljakutsete lahendamisele ning suurendada teaduse, tehnoloogia, innovatsiooni ja hariduse panust majanduse arengus.

Technopolis Grupi kontorid asuvad üle terve Euroopa (s.h UK, Holland, Belgia, Saksamaa, Austria, Prantsusmaa, Rootsi, Eesti) ja Ladina-Ameerikas. Et parandada meeskonnatööd ja infovahetust mitme asukohaga rahvusvahelises töökeskkonnas, otsustas Technopolis Grupp kasutusele võtta Office 365 ja viia kõigi töötajate e-posti kontod ja kalendrid üle pilveteenusele. Grupp usaldas sellise suuremahulise IT-projekti haldamise Uptime kätesse.
Võtsime vastutuse kogu projekti juhtimise eest algusest lõpuni. Analüüsisime grupi IT keskkonda, et planeerida edukas pilvelahenduse juurutamine. Nõustasime Technopolise ärivajadustest lähtuvate sobilike litsentsitüüpide hankimist, kohandasime infrastruktuuri, seadistasime Active Directory teenuse ja viisime kasutajate andmed üle pilvekeskkonda.

Nüüd, kus lahendus on täielikult välja arendatud, oleme loonud platvormi, mis võimaldab Technopolis Grupil muuta oma äriprotsesse ning paremini korraldada teabe kogumist.

"Uptime pakkus kogu selle protsessi vältel asjatundlikku nõu ja tuge ning oli alati olemas, kiire reageerima ja tegutsema. Eriliselt hindan nende kannatlikkust keeruka litsenseerimisprotsessi uurimisel ja optimeerimisel."
Tom Wolfenden
Grupi peadirektor
SINTEF AS
Otsing ja analüütika SharePoint lahendused
Projekti eesmärgid
 • Luua ühtne otsingusüsteem, mis kogub teadmisi kõigist eraldiseisvatest rakendustest
 • Luua kasutajapõhine süsteem, mis pakub sobivad otsinguvasted lähtuvalt kasutaja vajadustest ja õigustest
 • Toetada ärikriitilisi tööprotsesse
Lahendus
 • Kasutatud tehnoloogiad: SharePoint 2013, .NET, ASP.NET, JavaScript
 • Integratsioonid süsteemidega eRoom, Maconomy, Public360, SharePoint veebid ja 70 TB failiserver

SINTEF on sõltumatu mittetulunduslik teadusasutus, suurim Skandinaavias ja suuruselt neljas lepingupõhine teadusasutus Euroopas. Ettevõte pakub era- ja avaliku sektori jaoks teadus- ja arendusparnerlust, keskendudes strateegilistele valdkondadele nagu:

Taastuvenergia, kliima- ja keskkonnakaitse tehnoloogia
– Kütused
– Ookeani-kosmosetehnoloogia
– Tervis ja heaolu
– Tehnoloogia innovatsioon

SINTEF on teadusasutus, mis pakub teenusena oma intellektuaalset kapitali. Ettevõtte sooviks oli välja vahetada kasutuselolevad vanad infosüsteemid. Et hallata üha kasvavat teabe hulka ja vorme, mis ettevõtte igapäevase tööga kaasneb, oli vaja luua universaalne juurdepääs kõigile süsteemis hoitavatele andmetele, olenemata nende asukohast.

Keskendume otsingufunktsioonide pidevale parendamisele, et toetada SINTEF-i jaoks olulisi äriprotsesse.