ERINEVATE KASUTAJAGRUPPIDE VAJADUSI ARVESTAV HÜBRIIDLAHENDUS PUUMARKETILE
Puumarket AS
Haldus- ja hooldusteenused Mobiili- ja pilverakendused
Projekti eesmärgid
  • Selgitada välja kasutajagruppide vajadused
  • Luua grupitöö lahendus vastutavate meeskonnaliikmete jaoks
  • Säilitada Elioni meiliserveris töötajate meilikontod, kes grupitöö võimekust ei vaja
Lahendus
  • Microsoft Office 365 kontod
  • Elion meiliserveri kontod

Puumarket AS on 1991. aastal asutatud puit- ning üldehitusmaterjalide jae- ja hulgimüügiga tegelev ettevõte, kelle puitmaterjalide sortiment on kõige laiem Eestis.
Puumarket on ka Eesti puiduvääristamisprogrammi “Puuinfo” asutajaliige ja kauaaegne toetaja ning Puitehituse klastri asutajaliige.

Kuna Puumarketi müügiüksused asuvad üle terve Eesti, vajas ettevõtte juhtkond võimalust jagada ja sünkroniseerida meeskonnaliikmete kalendreid ja e-kirju, nii Outlookis kui telefonis, ning luua ühisdokumente. Osa firma töötajatest sellist töökeskkonda ei vajanud.
Puumarketi ärivajadustest lähtuvalt oli hübriidpilv lahenduseks, mis sobis kõigile ettevõtte töötajatele. Vastutavate tiimiliikmete meilikontod viisime üle Office 365 platvormile, mis sisaldab grupitöö tarkvara ning meilide ja kalendrite automaatset sünkroniseerimist.
Meeskonnaliikmete kontod, kes grupitöö võimalust ei vajanud, jäid Elioni meiliserverisse.
Puumarket otsustas ettevõtte IT-süsteemid pilveserverisse kolida järkjärgult ja vajaduspõhiselt, mis aitab kokku hoida ka kulusid.

Puumarketil on plaanis kasutusele võtta veel teisigi Office 365 funktsioone, näiteks grupitöö portaali „Onedrive for Business“, mille abil saab luua ja hoida ühisdokumente nii arvutipõhiselt kui ka pilvekontol, ning “Skype for Business”.

"Hindame Uptime´i äriviisi. Nad süüvisid meie ettevõtte olukorda ning pakkusid välja parima lahenduse pidades silmas just meie eripära ja töötajate vajadusi, mis annab meile võimaluse edaspidi säästa hulga väärtuslikku aega."
Marti Rehemaa
Juhatuse esimees