Meie projektid

ABB tehase keskne tööajaregistreerimis- ja planeerimissüsteem
Haldus- ja hooldusteenused
Projekti eesmärgid
 • Labor Management – eesmärk on töötajate, nende oskuste ja koolituste haldus ning boonused ja palgaraportid, mis võtavad aluseks Production Management´is raporteeritud töötunnid
 • Production Management – töötajate töötundide registreerimine eraldi portaalis, põhjalik ülevaade töödejuhatajatele ressursside olukorrast, töötundide ja puhkuste kinnitamine, ressursside ja tellimuste võrdlusraportid, tellimus-ennustuste tegemine, toodete definitsioonide täiendamine ja muud abifunktsioonid
 • Finance Management – müüdud tundide ja muude kulude raportid, kulukohtade vaheliste arvelduste raportid
 • Quality Management – ohutusraportite ja siseauditite sisestamine ja ülevaade; peamiste KPI-de (OTD, TPT) raportid üle erinevate üksuste
Lahendus
 • Põhitehnoloogiad: .NET Framework 4.7, HTML5, JQuery, LESS/CSS, ASP.NET MVC, Bootstrap, ELMAH, Hangfire
 • Äritarkvaral on igapäevaselt paarsada kasutajat tehases töötajate töötundide sisestamisel, põhirakendusel mõnikümmend
 • Tarkvara on liidestatud andmebaasiga, mis loodud SAP andmete põhjal
 • Süsteem asendab varasema rakenduse „Chronos“

ABB on juhtiv energeetika, elektrifitseerimise, robootika ja tööstusautomaatika valdkonnas tegutsev rahvusvaheline tehnoloogiaettevõte, mis teenindab infrastuktuuri ja tööstusettevõtteid, pakkudes tööd 140 000 inimesele üle maailma. 130-aastase ajalooga ABB on jõudnud läbi innovatsiooni tänapäeva, rääkides kaasa tööstuse digitaliseerimise tulevikulahendustes, pakkudes lahendusi elektri transportimiseks jaamast seinakontaktini ning automatiseerides tööstusi alates looduslike toorainete kaevandamisest kuni valmistoodanguni. ABB tegutseb enam kui 100 riigis ja pakub tööd ligi 147 000 töötajale. ABB Eesti loodi 1992. aastal, ettevõtte tehased ja peakontor asuvad Harjumaal Jüris ning töötajaid on ligi 1400.

ABB Drives tehas vajas oma tegevuse paremaks korraldamiseks tarkvara, millega juhtida töötajate oskuste ja koolituste haldust, arvestada töötunde, pidada arvestust kulude üle ning teha kvaliteedikontrolli raporteid. Selleks arendas Uptime tehasele neljast ärimoodulist koosneva lahenduse. Mõned moodulid olid äriloogiliselt üsna keerukad ning detailide paika loksutamine võttis aega, kuid tulemus sai hea.

Vaatamata ABB suurusele saavutati arenduse käigus hea koostöömudel, mis sobis suurkorporatsioonile, kuid tagas ka teatava agiilsuse ehk paindlikkuse, et jooksvalt tegevusi ümber korraldada.

Kuigi ABB poolel oli palju tellijate esindajaid, sujus kokkulepete saavutamine ja valikute tegemine väga hästi ning projekt püsis täpselt kokkulepitud tähtaegades.

Koostöö jätkub lisa-arendustega.

Oleme Uptime´iga koostööd teinud ka varem. Seekordne arendus puudutas paljusid valdkondi ja väga oluline oli koostöö erinevate osapoolte vahel. Tehase keskne tööajaregistreerimis- ja planeerimissüsteem on tähtis töövahend, seega oli arenduse käigus vajalik ka paindlik ning kiire asjade ümberkorraldamine ja kasutajate soovidega arvestamine. Kokkuvõttes saavutasimegi sellise koostöömudeli, mis sobis kõigile ja projekt valmis ettenähtud tähtajaks.
Lauri Tamberg
Äritegevuse juht, ABB Drives
Puumarket AS
Haldus- ja hooldusteenused Mobiili- ja pilverakendused
Projekti eesmärgid
 • Selgitada välja kasutajagruppide vajadused
 • Luua grupitöö lahendus vastutavate meeskonnaliikmete jaoks
 • Säilitada Elioni meiliserveris töötajate meilikontod, kes grupitöö võimekust ei vaja
Lahendus
 • Microsoft Office 365 kontod
 • Elion meiliserveri kontod

Puumarket AS on 1991. aastal asutatud puit- ning üldehitusmaterjalide jae- ja hulgimüügiga tegelev ettevõte, kelle puitmaterjalide sortiment on kõige laiem Eestis.
Puumarket on ka Eesti puiduvääristamisprogrammi “Puuinfo” asutajaliige ja kauaaegne toetaja ning Puitehituse klastri asutajaliige.

Kuna Puumarketi müügiüksused asuvad üle terve Eesti, vajas ettevõtte juhtkond võimalust jagada ja sünkroniseerida meeskonnaliikmete kalendreid ja e-kirju, nii Outlookis kui telefonis, ning luua ühisdokumente. Osa firma töötajatest sellist töökeskkonda ei vajanud.
Puumarketi ärivajadustest lähtuvalt oli hübriidpilv lahenduseks, mis sobis kõigile ettevõtte töötajatele. Vastutavate tiimiliikmete meilikontod viisime üle Office 365 platvormile, mis sisaldab grupitöö tarkvara ning meilide ja kalendrite automaatset sünkroniseerimist.
Meeskonnaliikmete kontod, kes grupitöö võimalust ei vajanud, jäid Elioni meiliserverisse.
Puumarket otsustas ettevõtte IT-süsteemid pilveserverisse kolida järkjärgult ja vajaduspõhiselt, mis aitab kokku hoida ka kulusid.

Puumarketil on plaanis kasutusele võtta veel teisigi Office 365 funktsioone, näiteks grupitöö portaali „Onedrive for Business“, mille abil saab luua ja hoida ühisdokumente nii arvutipõhiselt kui ka pilvekontol, ning “Skype for Business”.

"Hindame Uptime´i äriviisi. Nad süüvisid meie ettevõtte olukorda ning pakkusid välja parima lahenduse pidades silmas just meie eripära ja töötajate vajadusi, mis annab meile võimaluse edaspidi säästa hulga väärtuslikku aega."
Marti Rehemaa
Juhatuse esimees