Meeskonnatöö võimekust parandav Office 365 lahendus Technopolis Grupile

Teenused:

SharePoint ärilahendused

Tehnoloogiad:

SharePoint
Microsoft 365
Juurutasime Technopolis Grupi pilvelahendused, analüüsides grupi IT keskkonda, nõustades Technopolise ärivajadustest lähtuvate sobilike litsentsitüüpide hankimist, kohandades infrastruktuuri, seadistades Active Directory teenuse ning viies kõik kasutajate andmed üle pilvekeskkonda.

Eesmärgid

  • Parandada meeskonnatööd
  • Lihtsustada suurte failide jagamist
  • Viia grupi intranet SharePoint keskkonda

Uptime'i lahendus

  • Microsoft 365 infrastruktuuri seadistamine
  • Enam kui 200 töötaja kontode seadistamine
  • Andete migreerimine pilve

Uptime pakkus kogu selle protsessi vältel asjatundlikku nõu ja tuge ning oli alati olemas, kiire reageerima ja tegutsema. Eriliselt hindan nende kannatlikkust keeruka litsenseerimisprotsessi uurimisel ja optimeerimisel.

Tom Wolfenden
Peadirektor, Technopolis Grup

Technopolis Grupp töötab avaliku sektori ja mittetulunduslike organisatsioonide heaks, kelle missiooniks on kaasa aidata keskkonna-alaste ja sotsiaal-majanduslike väljakutsete lahendamisele ning suurendada teaduse, tehnoloogia, innovatsiooni ja hariduse panust majanduse arengus.

Technopolis Grupi kontorid asuvad üle terve Euroopa (s.h UK, Holland, Belgia, Saksamaa, Austria, Prantsusmaa, Rootsi, Eesti) ja Ladina-Ameerikas. Et parandada meeskonnatööd ja infovahetust mitme asukohaga rahvusvahelises töökeskkonnas, otsustas Technopolis Grupp kasutusele võtta Office 365 ja viia kõigi töötajate e-posti kontod ja kalendrid üle pilveteenusele. Grupp usaldas sellise suuremahulise IT-projekti haldamise Uptime’i kätesse.

Võtsime vastutuse kogu projekti juhtimise eest algusest lõpuni. Analüüsisime grupi IT keskkonda, et planeerida edukas pilvelahenduse juurutamine. Nõustasime Technopolise ärivajadustest lähtuvate sobilike litsentsitüüpide hankimist, kohandasime infrastruktuuri, seadistasime Active Directory teenuse ja viisime kasutajate andmed üle pilvekeskkonda.

Nüüd, kus lahendus on täielikult välja arendatud, oleme loonud platvormi, mis võimaldab Technopolis Grupil muuta oma äriprotsesse ning paremini korraldada teabe kogumist.

Rando Siimon

Äriarendusjuht

Võta ühendust

Liitu uudiskirjaga