Tpileti reisijateveo ja pakiveo teenuse osutamist toetav hübriidlahendus

Teenused:

Tarkvaraarendus
Pilvelahendused

Tehnoloogiad:

.Net
PostgreSQL
NServiceBus
Azure
T grupp AS vajas uut tarkvara piletimüügiäri kaasajastamiseks ja parendamiseks Eestis. Tarkvara pidi tagama pidevad ja ajakohased andmed ning lihtsustama müügivõrgu laiendamist.

Eesmärgid

  • Luua veebipõhine tarkvaralahendus reisijateveo ja pakiveo teenust osutavatele ettevõtetele, mis kataks ära kõik põhilised äriprotsessid (sh ressursside haldus ja planeerimine, turundus, teenuste müük ja aruandlus) ja nendega seotud kasutajate grupid
  • Luua hübriidpilve erilahendus, mis võimaldaks jõudluse automaatset üles-alla skaleerimist

Uptime'i lahendus

  • Liidestatud pankade, raamatupidamisprogrammide, maanteeameti infosüsteemi ja paljude muude väliste osapooltega
  • Kasutatud tehnoloogiad : .Net, MSMQ, Postgre SQL, NServiceBus, ASP.NET MVC, ASP.NET WebApi, WPF, Azure

Infosüsteemi laitmatu toimimine ja vastavus meie klientide vajadustele on meie organisatsiooni seisukohast äärmiselt ärikriitiline. Uptime´i tugev ja kompetentne tarkvaraarendusmeeskond suudab luua ka väga keerulise äriloogikaga infosüsteeme.

Marek Tuul
Juhatuse liige, T Grupp

T grupp AS pakub teenuseid ühistranspordi sidussüsteemides, teenindades rohkem kui 40 bussifirmat ning vahendades aastas üle 4 miljoni bussipileti. Tpileti vahendusel müüakse bussipileteid veebilehel www.tpilet.ee, piletimüügikassades üle Eesti ning piletimüügiautomaatides Tallinna, Tartu ja Rakvere bussijaamas ning Tallinna Lennujaamas. Samuti haldab ettevõtte Tallinna, Tartu ning Rakvere bussijaama. Tsolutionsi kaubamärgi alt luuakse rahvusvahelisele turule suunatud ühistranspordi infotehnoloogilisi lahendusi ja tooteid.

T grupp AS vajas algselt uut tarkvara piletimüügiäri kaasajastamiseks ja parendamiseks Eestis. Tarkvara pidi tagama pidevad ja ajakohased andmed ning lihtsustama müügivõrgu laiendamist. Mõte arendatud tarkvara tootestada ning minna välisturule tekkis hiljem. Alates sellest on tarkvara pidevalt täiendatud ja edasi arendatud, et oleks võimalik pakkuda klientidele täislahendust. Hiljuti kirjutasime tarkvara ümber ja migreerisime süsteemi Azure pilve. Ärikriitiline tarkvara, mis töötas majasisestel serveritel, sai pakendanud Azure plokkideks nagu web API, virtuaalne andmebaas, API Apps jms ning veebiserver uuendatud proxy konfiguratsiooniga, mis toetab suuri koormusi. Nüüd on meil hübriidsüsteem, mis töötab pilves, kasutades kõiki pilve eeliseid. Samal ajal on avariitaaste olukordadeks käigus ka sünkroniseeritud majasisene süsteem.

Tänaseks on Tpilet kasutusel lisaks Eestile veel Poolas, Soomes, Bulgaarias ja Hong Kongis. Lisaks käivad tihedad läbirääkimised veel mitmete suurte bussi- ja rongifirmadega üle maailma.

Rando Siimon

Äriarendusjuht

Võta ühendust

Liitu uudiskirjaga