Raudtee navigatsioonikaartide visuaalne kaardiredaktor

Teenused:

Tarkvaraarendus
Integratsiooniteenused

Tehnoloogiad:

Node.js
Vue
SLD Consult on juba aastaid tootnud vedurite pardasüsteeme ning vajas digitaalset lahendust raudteeinfrastruktuuri elektrooniliste navigeerimiskaartide loomiseks. Raudteesektoris olid kaardid küll juba olemas, kuid tihti mitte digitaalsena või pardaarvutile sobivas formaadis. Selle probleemi lahendamiseks pöördus SLD Consult Uptime’i poole, eesmärgiga luua töölauarakendus, mille abil saaks erinevad raudtee-ettevõtted luua pardaarvutile sobivas formaadis navigatsioonikaarte.

Eesmärgid

  • Luua tarkvaralahendus, mille abil koostada kiirelt ja mugavalt raudtee navigatsioonikaarte.
  • Tagada loodavate kaartide ühildavus olemasoleva pardasüsteemiga.
  • Tagada piraatlusvastaste lahenduse veatu funktsioneerimine ning koopiate hallatavus.

Uptime'i lahendus

  • Nullist loodud lahendus, mis võimaldab loodavatele kaartidele märkida kõik, mida raudteedel kohata võib.
  • Süsteem, mis töötab ilma internetiühenduseta ning on lihtsasti kasutatav ka vähemkogenud kasutajate poolt.
  • Keerukas aktiveerimisvõtmete süsteem, mis kindlustab vaid autentsete koopiate kasutamise.

Uptime'i tarkvaraarendajad on professionaalsed ning oskavad selliste projektide arendustel hoomata suurt pilti, mis on ülioluline projekti terviklahenduseks ning annab eelduse, et erinevate rakenduste lisamisel ei teki piiranguid ja lisatööd vigade parandamiseks või baasmudeli muutmist

Indrek Süld
SLD Consulti juhatuse liige

E-Map Creator – SLD raudtee navigatsioonikaartide kaardiredaktor

SLD Consult, kes on juba aastaid tootnud vedurite pardasüsteeme (VEPS), vajas digitaalset lahendust raudteeinfrastruktuuri elektrooniliste navigeerimiskaartide loomiseks. Kui veel mõned aastad tagasi oli täiesti tavaline, et vedurijuht pidi enne iga sõidu alustamist trassil toimuvaga tutvumiseks välja printima suurema hulga pabereid, siis tänu SLD Consult VEPS süsteemi ja e-kaardi lahendusele saab selle praktika lõpetada – kogu veeremi liikumiseks tarvilik info kuvatakse jooksvalt ja õigel hetkel veduri pardaarvutis. 

SLD Consulti pardaarvutite süsteem suutis juba varem kuvada juhile infot kõige olulise kohta, mida ta teadma peab. Seni oli aga probleemiks reaalajas raudtee navigatsioonikaartide koostamise võimekuse puudumine – kaardid olid küll olemas, kuid tihti mitte digitaalsena või pardaarvutile sobivas formaadis. 

Selle probleemi lahendamiseks pöördus SLD Consult Uptime’i poole, eesmärgiga luua töölauarakendus, mille abil saaks erinevad raudtee-ettevõtted luua pardaarvutile sobivas formaadis navigatsioonikaarte. Seejuures pidi uus tarkvaralahendus võimaldama jooksvalt märkida digitaalsele kaardile kõik soovitu, näiteks kaardistada raudtee perimeetris asuvad objektid ning anda teave vedurite sisemistele juhtimissüsteemidele (rajad, piirangud, objektid ja kõik muu, millega vedurijuht trassil sõites kokku võib puutuda). Niisamuti pidi loodav kaart olema ühilduv SLD Consult pakutava pardaarvutisüsteemiga.

Uptime’is projekti eest vastutav olnud Priit Jõgi märkis, et rakenduse loomise juures tuli rinda pista hulga erinevate probleemidega, millest mitmetega võib kokku puutuda vaid raudteesektoris. Ta märkis, et kui “tavalise” GPS-süsteemiga on asi lihte – kui sõiduk on algsest kilomeetripostist läbinud 1000 meetrit, siis on see maanteel jõudnud järgmise kilomeetripostini. Raudteel on asi aga märksa keerulisem, kuna kilomeetripost võib väga vabalt olla näiteks 952 meetri peal.

“Kuna erinevad piirangud või objektid võivad alata või asuda mõne kilomeetriposti juures, või kahe posti vahel määratlemata alas, on oluline, et kaart suudaks väga täpselt näidata, kus konkreetne objekt asub ning mis punktist mingi piirang rakendub,” rääkis Jõgi ühest valdkonna omapärast, mida tuli rakenduse loomisel arvesse võtta.

Niisamuti võib ühel raudteelõigul olla mitmeid kattuvaid piiranguid ning süsteem peab suutma mõista, milline neist on kõige olulisem. “Loodud navigatsioonikaart peab olema piisavalt tark, et mõista, milline piirangutest on kõige olulisem ning seda ka vedurijuhile täpselt õigel hetkel ütlema,” lausus ta.

Kõige selle juures tuli Uptime’i arendusmeeskonnal silmas pidada, et ühel raudteelõigul võib olla sadu erinevaid objekte, trassi saab sõita ka teistpidi ning ka seda, et kaarte peab olema lihtne, mugav ja kiire luua ning muuta – kaartide haldajad ei ole IT-spetsialistid, seega peab süsteemis konfigureerimissätete muutmine olema muudetud nii lihtsaks ja hoomatavaks kui võimalik. Samuti tuli välja mõelda erinevad kontrollmehhanismid, et välistada kõikvõimalikud inimlikud vead kaardi koostamisel.

Nullist loodud lahendus

Kuna raudtee navigatsioonikaartide loomise jaoks turul ühtegi poolvalmis lahendust ei olnud, mida oleks saanud SLD Consulti soovidele vastavaks muuta, lõi Uptime täiesti uue lahenduse nullist, mis suudab teha kõike, mida klient soovis.

Töölauarakendus on back-endi poole pealt loodud kasutades Node’i, intuitiivne ning kergelt hoomatav front-end on aga loodud Vue abil. Seejuures töötab kogu süsteem lokaalselt, mis tähendab, et kõik andmed ning rakenduse tööks vajalikud komponendid on alati kasutajatele kättesaadavad, isegi juhul, kui seade pole internetiga ühendatud.

“See tekitas omamoodi väljakutse. Kuna rakendus on täielikult lokaalne, siis tuli luua ka võrdlemisi keerukas aktiveerimisvõtmete süsteem, et tarkvara ei saaks illegaalselt paljundada. Täpsest tehnilisest lahendusest siin küll rääkida ei saa, kuid võib võrdlemisi kindlalt öelda, et illegaalne kopeerimine on nüüdseks potentsiaalsete probleemide nimekirjas üsnagi madalal kohal,” lausus Jõgi.

Lisaks keerukale aktiveerimissüsteemile liidestas Uptime kaardirakenduse ka Google Mapsiga, et verifitseerida kaardile lisatud infot.

Kõige selle juures lisati rakendusse oluline funktsionaalsus, mis lubab CSV failide abil importida juba varem digitaalselt kaardistatud trasside koordinaate ja süsteem ekspordib loodud navigatsioonikaardi binaarfailina, mida suudab lugeda veduri pardaarvuti. 

“Lõpptulemuseks on rakendus, mida on kasutajal lihtne ja mugav kasutada, mis on tulevikukindel, mis töötab täpselt nii nagu sellelt eeldatud ning mille juures on hulk võimalusi täiendatud funktsionaalsuste lisamiseks, et seda lõppkasutajatele veelgi atraktiivsemaks muuta,” lausus Jõgi.

SLD Consulti juhatuse liige Indrek Süld kinnitas Jõgi sõnu, märkides, et rakendus on juba mitmete raudtee-ettevõtete poolt kasutusse võetud ja tagasiside on olnud positiivne. Koostöö Uptime’iga on kulgenud hästi ja sujuvalt. “Uptime tarkvaraarendajad on professionaalsed ning oskavad selliste projektide arendustel hoomata suurt pilti, mis on ülioluline projekti terviklahenduseks ning annab eelduse, et erinevate rakenduste lisamisel ei teki piiranguid ja lisatööd vigade parandamiseks või baasmudeli muutmist,” ütles ta.

Rando Siimon

Äriarendusjuht

Võta ühendust

Liitu uudiskirjaga