MyDello moderne digitaalne logistikaplatvorm

Teenused:

Tarkvaraarendus
Integratsiooniteenused

Tehnoloogiad:

.NET
AWS
TypeScript
Vue
VeeValidate
Linux containers
MyDello eesmärgiks oli luua digitaalne platvorm, mis muudaks lõppkasutaja ehk kauba saatja jaoks logistikalahenduste tellimise ning haldamiseks nii kiireks, lihtsaks ja mugavaks kui võimalik. Arenduspartnerina oli Uptime’i rolliks aidata see visioon reaalsuseks muuta, luues kiirelt skaleeritava, vastupidava ning robustselt liidestatud rakenduse, mis tagab MyDello klientidele parima võimaliku kasutuskogemuse.

Eesmärgid

 • Luua nullist vastupidav ja kiirelt skaleeritav infosüsteem, mis võimaldaks MyDellol pakkuda klientidele kõike soovitut
 • Liidestada MyDello platvorm mitmete väliste infosüsteemidega
 • Kasutada lõpplahenduse loomiseks kõige tänapäevasemaid ning vastupidavamaid tehnilisi lahendusi
 • Luua lihtsalt ja selgelt hallatav ning hoomatav dokumentatsioon

Uptime'i lahendus

 • Alalise kättesaadavuse ja skaleeritavuse pakkumiseks töötab kogu infosüsteem AWSi baasil
 • RestfullAPI tagab front-endi ja back-endi kiire ja probleemivaba suhtlemise
 • Kogu projekti dokumentatsioon asub Azure’is
 • Valik tehnoloogiaid: C# 8, .NET Core 3.0, Kubernetes & AWS, TypeScript, Vue 2, Ag-Grid, Axios

Kuidas tuua digitaliseerimise abil logistika 21. sajandisse?

Logistikasektori suuremad uuendused viimase poole sajandi jooksul on olnud merekonteinerite kasutusele võtmine ning elektrooniliste saatelehtede peale liikumine. Logistika-idufirma MyDello, koostöös arenduspartneri Uptime’iga, tahab aga logistikavaldkonna nüüd 21. sajandisse tuua.

Logistikavaldkonnast käib igal aastal läbi ligi 10 triljonit eurot, kuid sellegipoolest on mitmed sektori äriprotsessid täpselt sellised, nagu need olid aastakümneid tagasi: kauba saatmiseks tuleb rääkida kümnete erinevate osapooltega, oodata mõnikord päev või enam pakkumisi ning kõige selle juures peab kauba saatja teadma, mis etapid tema saadetis läbima peab, et üldse õigesse kohta jõuda.

“Kui vaadata näiteks saadetise saatmist Hong Kongist Tallinnasse, siis on sellega seotud ligi 18 erinevat osapoolt. Kõigil neil on enda maitse järgi loodud süsteemid, mis teineteisega suhelda ei oska ning nad kõik nõuavad erinevat infot veidi erinevas vormis,” selgitas praegust olukorda logistikasektoris MyDello arendusjuht Siimu Kaas. “MyDello eesmärgiks on lõppkasutaja ehk kauba saatja jaoks see protsess ära ühtlustada ja lihtsamaks muuta.”

MyDello lahendus võtab kauba saatja jaoks protsessist kogu nuputamise välja, ühtlustades ja koondades kõik vajaliku ühte kohta kokku. Kauba saatja peab MyDello lehele sisestama vaid selle, kust kaup teele pannakse ning kuhu see lõpuks jõudma peaks, mis on selle mõõtmed ning kaal ja süsteem kannab ülejäänu eest hoolt ise. Kasutajale kuvatakse lihtsalt ja arusaadavalt erinevad võimalused kauba tarnimiseks, läbi õhu, meritsi või maad mööda, koos hindade ja võimelike tarneaegadega. Kliendil jääb teha vaid endale sobiv valik.

“MyDellot kasutades ei pea kauba saatja teadma piinliku täpsusega seda, mis teekonna ta kaup läbima peaks,” sõnas Kaas ning selgitas, et tavapärases olukorras oleks logistikaahelat planeerival inimesel vaja New Yorki kaupa saates teada täpselt, millise linna lennujaama saadetist tarniv lennuk maanduma peaks – New Yorkist leiab ühtekokku üheksa erinevat lennujaama. “Süsteem on ise piisavalt nutikas, et mõelda välja, milline on kõige õigem ja kuluefektiivsem ahel, et saadetis jõuaks täpselt sinna, kuhu peab.”

Niisamuti tagab MyDello süsteemi pakutav läbipaistvus mitmetel juhtudel märgatava hinnavõidu. “Ettevõte võib olla aastaid saatnud kaupa õhutranspordi abil, kuid meie lahendus võib talle näidata, et raudteetranspordiga saaks ta kauba tarnitud pea sama kiirelt ning kümme korda odavamalt. Keegi pole talle lihtsalt kunagi seda võimalust pakkunud, kuna ta ei ole osanud seda küsida,” sõnas Kaas.

Sama nutikas tehniline lahendus

MyDello projekti eest Uptime’is vastutav Kristin Kuhlap selgitas, et uuenduslik lähenemine ja MyDello ambitsioonikas plaan muuta IT toel logistikasektori teenust lõi võimaluse kasutada kõige tänapäevasemaid ning vastupidavamaid tehnilisi lahendusi.

“Kogu MyDello infosüsteem töötab Amazoni pilvelahenduste (AWS) baasil, mis tagab alalise kättesaadavuse ning on väga lihtsasti skaleeritav,” sõnas Kuhlap. Skaleeritavuse võlu tõi välja ka Kaas – uuel turul MyDello ülesseadmine pole nädalate, vaid tundide küsimus.

Kuna MyDello näol on tegu ka täiesti uue lahendusega ehk alustati “puhtalt lehelt” tähendas see arendusprotsessi vaatest seda, et ühegi legacy-lahenduse pärast muretseda ei tulnud – kõik sai luua kasutades kõige uuemaid tehnoloogiaid ning viimaseid versioone. Seda ilma, et tuleks karta, et mõni varemloodud lahendus selle pärast töötamast lakkaks.

Lisaks kasutajatele lihtsuse pakkumisele võimaldab Uptime’i arendatud tehniline lahendus ka MyDello enda tiimil alati kõigega kursis olla – süsteem on liidestatud mitmete väliste infosüsteemidega, näiteks Business Centrali ja Recommyga, mis tähendab, et ettevõtte töötajatel on reaalajas ülevaade kulude-tulude tasakaalust, klientide rahulolust ning üleüldisest asjade käigust. Süsteem katab ära kõik äriprotsessid kliendipäringust arveni.

Tehnilisest vaatest tõi Kuhlap huvitavamate lahendustena välja veel ka Kubernetese konteinerlahenduse, kasutajaliideses tab-tabides lahenduse, AG-Grid baasile ehitatud rätsep-tabelilahenduse ja RestfullAPI kasutamise ideoloogia back-end ja front-end suhtluse jaoks ning IronPDFi kasutamise PDF-failide genereerimiseks.

Kogu projekti dokumentatsioon on lihtsalt ja mugavalt hallatav Azure’is, mis tähendab, et kõikidel osapooltel on igal ajahetkel võimalik lihtsa vaevaga leida üles asjakohane info.

Siiski ei tähenda kõige uuemate lahenduste kasutamine ning vanade taakade puudumine seda, et arenduse käigus murekohti ja ootamatusi ei tekiks.

“Mida suurem ja keerulisem on projekt, seda suurem on ka tõenäosus, et mingil hetkel midagi juhtub – oluline on osata need murekohad ära lahendada,” selgitas Kuhlap. “MyDello arendus näitas kõikidele osapooltele väga selgelt kätte, kui oluline on pidev avatud suhtlus kliendi ja arenduspartneri vahel, läbipaistvus ja “käega katsutavate” tulemite kahepoolne kooskõlastamine läbi testimise tegelike kasutajate poolt. Samuti tuleb mõnikord aeg maha võtta, kogu protsess üle vaadata, teha selgeks kus me oleme ja mis on juhtunud, et siis jälle tööle asuda, probleemkohad lahendada ning jõuda edasiste lahenduseni, mis lõpptulemusena annaks nõuetele vastava töötava süsteemi.”

Samal seisukohal on ka Kaas, kes märkis, et suuremate ning väiksemate murekohtade tekkimisel ei tasu kohe püssi põõsasse visata, vaid tuleb laiale pildile peale vaadata, fookus uuesti õigeks seada ning leida lahendused, mis kõikidele osapooltele sobivad. “Lõppkokkuvõttes jõudsime süsteemini, mis töötab ja mis teeb seda, mida ta peab.”

Lisaks protsessilistele väljakutsetele võib arenduse käigus kohata ka mõnevõrra ootamatuid tehnilisi katsumusi. Siimu Kaas tõi näiteks Google’i aadressid. “MyDello kasutab Google’i aadresse, et leida parim võimalik tarneahel. Pealtnäha on tegu justkui lihtsa asjaga – aadressid on Google’i kaardil olemas ja nii ongi – kuid reaalsuses on iga riik erinev, aadressikujud on omanäolised ning sisaldavad sõltuvalt riigist rohkem või vähem infot. See tähendab, et loodav süsteem peab olema suuteline seda kõike arvesse võtma ning pealtnäha väike ja lihtne asi võib mingitel hetkedel parajaks pähkliks osutuda,” märkis ta.

Palju on veel tulemas

MyDello on klientidele Eestis, Lätis ja Leedus nüüd kasutatav olnud mõned kuud ja senine tagasiside on vägagi positiivne, niisamuti kerkib pidevalt teenust kasutavate inimeste hulk. See aga ei tähenda, et midagi uut enam lisandumas poleks.

Lisaks sellele, et arendustorus on veel osad algses analüüsis nõutud tehnilised lahendused, lisandub MyDello süsteemi tulevikus ka tehisintellekt, niisamuti muutub süsteem veelgi efektiivsemaks ning hakkab klientidele pakkuma praegusest veelgi rohkem võimalusi.

Niisamuti on arendusjärjekorras veel mitmed täiendused, mis muudavad MyDello lahenduse kasutamise kliendi jaoks veelgi mugavamaks, kiiremaks ja efektiivsemaks.

“Meie eesmärk on logistika ära digitaliseerida ning selle poole ka liigume,” sõnas Kaas.

Kasutatud tehnoloogiad

MyDello back-endis kasutatakse peamiste tehnoloogiatena:

 • C# 8
 • .NET Core 3.0
 • EF Core with code-first
 • Postgresql Db
 • XUnit
 • Kubernetes & AWS
 • Linux containers

Front-endi puhul on kasutuses:

 • Typescript
 • SCSS
 • Vue 2
 • Vuex
 • VeeValidate
 • Ag-Grid
 • IronPDF
 • LocalForage
 • Axios
 • Moment

Rando Siimon

Äriarendusjuht

Võta ühendust

Liitu uudiskirjaga