.NET arendajad on enda valitud tehnoloogiaga rahul, selle poole kiikavad ka JavaScripti arendajad

Stack Overflow iga-aastase uuringu tulemusi kommenteerides ütles Uptime’i tehnoloogiajuht Raimo Seero , et oma igapäevases töös .NET Core’i kasutavad arendajad on võrreldes teistele tehnoloogiatele pühendunud kolleegidega oma valikuga märgatavalt rohkem rahul – ligi 73% arendajatest märkis, et neile nad on oma tehnoloogiavalikuga rahul.

Küsitluses uuriti, kas igapäevaselt mõnd tehnoloogiat kasutavad arendajad on konkreetse tehnoloogiaga rahul(loved) või pigem oma nende kasutamine ebameeldiv (dreaded). Back-end raamistike puhul saavutas parima tulemuse .NET Core, teisele kohale platseerus Flutter ning kolmandale Torch. Kõige vähem meeldivad arendajatele aga Cordova.

Front-end raamistike vaatest hinnati kõige meeldivamateks tehnoloogiateks Sveltet ning ASP.NET Core’i, kusjuures kõige halvemad kogemused on arendajatel olnud Angulari ja Drupaliga.

Heites pilgu programmeerimiskeelte edetabelile, on kõige positiivsema hinnangu saanud Rust, C# märkis meeldivaks 62% vastajatest.

“Tulemustest koorub välja, et pigem ollakse rahul uuemate ning modernsemate tehnoloogiatega, mis on ka igati mõistetav – mida tänapäevasem on lahendus, seda rohkem saab sellega teha ning seda rohkem on veel õppida ja proovida, samuti pole kõik raamistiku puudused veel selgeks saanud” sõnas Seero. “Tänaseks on Uptime ning enamus IT-turust jõudnud ka punkti, kus vanu tehnoloogiaid, näiteks Perli, VisualBasicut ja Cobolit, kasutavad legacy-rakendused on kadumas ning arendajad saavad täielikult keskenduda modernsetele tehnoloogiatele.”

.NETi poole kiikavad JavaScripti arendajad

Küsitluses paluti vastajatel hinnata ka seda, milliste tehnoloogiatega tahaks nad veel töötada. Vaadates .NETi ökosüsteemiga seotud tehnoloogiaid on näha, et suurimat huvi näitavad üles hetkel JavaScriptiga töötavad arendajad.

Näiteks selgub, et suurima osa neist, kes hetkel C# oma igapäevatöös ei kasuta, kuid sooviks seda teha, on just JavaScripti arendajad. Suurt huvi näitasid üles ka Node.js arendajad, ning Pythoni ja TypeScripti arendajad. Sarnast tulemust on näha ka teisel suunal – hetkel C# kasutavad arendajad tahaks peamiselt veel kätt proovida just JavaScriptiga.

Front-end raamistike vaatest on näha, et ASP.NET Core’iga sooviks töötada arendajad, kelle igapäevane tegevus on hetkel peamiselt seotud jQueriga. ASP.NET Core’i arendajad tahaks aga peamiselt kasutusele võtta Reacti.

Back-end raamistike vaates on asjad mõnevõrra mitmekesisemad. .NET Core’iga sooviks töötada arendajad, kelle igapäevatöö on hetkel seotud Flutteri, NumPy, Pandase ja React Native’iga. Juba praegu tehnoloogiat kasutavad arendajad tahaks aga lähemalt tuttavaks saada Flutteri, React Native’i ja TensorFlowga.

“Tulemusi analüüsides on huvitav jälgida, kas järgmise aasta küsitlus näitab selgemalt ka seda, kas TypeScripti populaarsus tekitab rohkem full-stack arendajaid kombinatsioonis Typescript/React/.NET Core või jääb siiski peamiseks Node.js/React,” märkis Seero.

Liitu uudiskirjaga