Küsitlus: 93% klientidest soovitaks Uptime’i arenduspartnerina ka teistele

Uptime viis läbi iga-aastase kliendirahuloluküsitluse, millest selgus, et ligi 93% klientidest soovitaks meid arenduspartnerina ka teistele ettevõtetele. Hinnates Uptime’i tööd tervikuna, toodi vastustes eriti esile kliendi äriprotsesside mõistmist ning lahenduste leidmise kiirust. 

Lisaks sellele hindasid vastajad kõrgelt Uptime’i kompetentsust ja professionaalsust ning lubadustest kinni pidamist. Seejuures märkis üle poole vastajatest, et viimase aasta jooksul on Uptime’i tegevus nende ootuseid ületanud.  

Ootusi ületavana märgiti ära see, kui kiirelt suudavad projektijuhid end uude teemasse sisse elada, kui palju arendajad ja projektijuhid/analüütikud lahenduste leidmiseks kaasa mõtlevad ning ka see, et loodud lahendused on äärmiselt töökindlad ning kui probleemid peaksidki tekkima, siis leitakse neile kiirelt ja professionaalselt töötav lahendus. 

Rahuloluküsitluse eesmärgiks on aga üles leida ka probleemkohad. Sel aastal tõid üksikud kliendid probleemidena välja kitsaskohad testimisprotsessis ning osadel juhtudel oodatust pikema ooteaja vastuste saamisel. 

“Loomulikult on tore kuulda positiivseid hinnanguid meie tööle, kuid arenemise jaoks on oluline, et märgitakse vastustes ära ka see, mida me võiksime paremini teha,” lausus Uptime’i juht Eero Tohver. “Alati on ju asju, mida saab paremini teha ja samas on tore näha, kui mõni eelmiste aastate kitsaskoht tulevastel aastatel kadunud on.” 

Tohver lisas naljatades, et lõppeesmärgiks on igas kliendis tekitada sama emotsioon, kui vastaja puhul, kes märkis: “Tegelikult ei tahaks [Uptime’i teistele] soovitada, sest äkki siis jääb endale vähem.” 

ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimisstandardile vastav Uptime on IT-turul tegutsenud aastast 1992, keskendudes spetsiaaltarkvara, e-poe erilahenduste, integratsiooniteenuste, iseteenindus- ja kliendihalduslahenduste ning SharePointi ärilahenduste pakkumisele. Uptime’i kontorid asuvad Eestis, Taanis, Poolas, Norras ja Šveitsis. 

Liitu uudiskirjaga