Kuidas ChatGPT abil paremaks programmeerijaks saada?

ChatGPT ja teised AI-l põhinevad tekstirakendused on viimasel ajal saanud ohtralt tähelepanu ning võimalusi nende ära kasutamiseks on leidnud nii turundajad, kultuuriinimesed kui ka programmeerijad. Uptime’i tehnoloogiajuht Raimo Seero märkis, et kuigi ChatGPT saab olla arendajatele kasulikuks tööriistaks, siis tuleks selle kasutamisel olla ettevaatlik ja mõista, et ainus viis sellest kasu lõigata, on ise paremini teada, mis on õige ja mis vale. 

“ChatGPT suudab teha paljut, kuid see ei tähenda, et suudaks teha arendaja tööd. Jah, see oskab kirjutada valmis koodijupi, kuid sellega programmeerija töö ei piirdu,” lausus ta. “Kui arendaja töö olekski vaid tuimalt koodi kirjutada, võiks AI juba täna nende töö üle võtta. Reaalsus on aga erinev – arendaja peab suutma vaadata laia pilti, mõista, kuidas konkreetne töölõik kõige muuga klapib ning oskama valideerida, kas kirjutatud kood vastab päriselt standarditele, eeldustele ja parimatele praktikatele.” 

Seetõttu tasuks tema sõnul AI-d vaadata pigem kui abilist, mitte alluvat, mis suudab kogu töö kellegi eest ära teha. “ChatGPT suudab käskluse peale küll mõne funktsiooni tekitada, aga kui sa ei suuda öelda, kas seda peaks ka tegelikult nii tegema, ei ole sellest mingit kasu. Programmeerida ei saa pimesi – suutlikkus ise asjadest aru saada on kriitilise tähtsusega.” 

Kui aga enda oskused on piisaval tasemel – või suudetakse endale tunnistada, et AI-d kasutatakse vaid õppimiseks ning seal huupi loodud kood ei muuda kedagi arendajaks – saab ChatGPT olla väga kasulikuks ressursiks. Seda eriti siis, kui arendusmaailmaga alles tutvust tehakse, või kui lauale peaks sattuma probleem, mille lahendamisele ei soovita liialt aega kulutada. 

Seega, kuidas ChatGPT-d parimatel viisidel ära kasutada? 

Küsi selt abi 

Probleemide lahendamine on osa arendaja tööst. Kui tavaliselt lüüakse probleemi kirjeldus sisse Google’isse, siis nüüd saab ideede leidmiseks pöörduda ChatGPT poole – mida konkreetsema küsimusega tegu on, seda rohkem abi selt oodata võib. Näiteks võib AI olla heaks abimeheks juhul, kui oled ära unustanud, kuidas mõnes keeles täpselt konkreetset funktsiooni üles ehitama peaks, või mis on mingite parameetrite nimed. Niisamuti võib sellest hulgaliselt abi olla, kui oled kaalumas kahe erineva lähenemisviisi vahel: see suudab mõlema head ja vead välja tuua, et saaksid langetada haritud otsuse. 

Debugging 

ChatGPT oskab üsna hästi koodist vigu leida, või vigade kirjelduste peale lahendusi pakkuda. Kui näitad sellele koodilõiku, mis punaseid hüüumärke õhku viskab, või kirjeldad konkreetse probleemi olemust, suudab see pakkuda viise, kuidas mure lahendada. Need lahendused ei pruugi olla alati täpselt need, mida vajad, kuid sellegi poolest võivad need aidata sind õigele teele juhatada. 

Vorming 

Enamus arendajaid peavad koodi vormingut juba selle kirjutamisel meeles, kuid ühel või teisel põhjusel võib aeg-ajalt jõuda lauale halvasti loetav või ebaühtlaselt kirjutatud varamu. ChatGPT-l saab paluda see vastavalt parimatele praktikatele ümber vormindada. Seda poleks küll keeruline ka ise teha, kuid võimalus aega kokku hoida on alati tervitatav. 

Harjutamine 

Programmeerimist õppides on harjutamine ning ülesannete lahendamine kriitilise tähtsusega, niisamuti on kasulik näha, kuidas läheneks probleemi lähenemisele mõni teine arendaja. Seejuures saab ChatGPT olla hea sparringupartner. Kui oled ise mõne ülesande lahendanud ja oma tulemusega rahul, võid paluda sama probleemi lahendada ka AI-l – ilmselt läheneb see sellele teisiti kui sina ning kuigi mõlemad viisid võivad olla õiged, aitab see oma vaadet laiendada ja korjata üles ideid, millele ise varem mõeldagi ei pruukinud. 

Pisitööd 

Igas arendusprojektis on hunnik väiksemaid töid, mis ei eelda niiväga mõttega töötamist, vaid pigem käe sisse harjunud näputööd. Kui oskused olemas, et koodi kvaliteeti valideerida, saab mõningad neist ülesannetest anda AI-kanda – näiteks paluda tal kirjutada kindlas keeles kood, et korjata kuupäevast sõnaliselt välja kuu ja aasta, või lasta sel mingis lõigus kõik ümmargused kastid kandiliseks muuta. Kindlasti on aga siinjuures oluline see, et suudaksid tehtud töö kvaliteeti hinnata. 

Otsid uut väljakutset? Uuri meie tööpakkumisi?

Liitu uudiskirjaga