Eero Tohver: koroonakriis näitas selgelt, et iga päev üheksast-viieni kontoris istumine pole vajalik

Koroonakriis näitas paljude ettevõtete juhtkondadele selgelt, et inimesed suudavad edukalt töötada ka kodust, ilma, et keegi peaks neil pidevalt üle õla vaatama. Samas näitas sama kriis ka seda, et kuigi kodukontoris saab enamuse vajalikest tööülesannetest täidetud, on ikkagi palju olukordi, mida on oluliselt lihtsam, efektiivsem ja meeldivam lahendada kontoris töötades, sõnas Uptime’i juht Eero Tohver.

See on pannud mitmed ettevõtted dilemma ette: olukord on ühel hetkel stabiliseerumas, justkui võiks siis kaaluda vana korra juurde tagasi minemist, kuid kas sellel on üldse mõtet? Mõnedel ekstreemsematel juhtudel on firmad kontoripinnad üldse ära andnud ning otsustanud, et edaspidi töötataksegi vaid kodukontoritest. Teisel pool on ettevõtted, kes on otsustanud hoolimata kõigest naasta vanadele radadele ning on eeldus, et töötajad veedavad terved tööpäevad ettevõtte kontoris.

Kuulates aga töötajaid ning üritades selle pealt mõista, milline tegevuskava tagab suurima töörahulolu, suurima produktiivsuse ning parimad tulemused, näib kõige õigemaks teeks edasi hübriidkontor – ettevõtte töötajad saavad töötada täpselt seal, kus nad soovivad ehk mõnel ajal kodukontoris või palmi all, kuid kui on soov töötada sotsiaalsemas keskkonnas või kohas, kus on vähem segajaid, siis on alati võimalik teha ka mõni kontoripäev.

Üllatuseks paljudele

Enne koroonakriisi puhkemist võis kohata palju inimesi, kes väitsid, et kui vaid võimalus antaks, siis töötaks nad igavesti kodust ja tõstaks jala kontorisse vaid vältimatu vajaduse korral. Nüüd, mil kodukontorid on olnud paljude inimeste jaoks igapäevane nähtus üle aasta, on olukord märkimisväärselt muutunud ning leitakse end olukordadest, kus päev kontoris tundub kui meeldiv vaheldus pidevalt koduseinte vaatamisele.

See ei ole ka liialt üllatav, kuna lisaks kodule vahelduse pakkumisele leiab kontorist veel nii mõndagi muud – teised inimesed, kellega suhelda, oluliselt parema info liikumise ning muidugi ka rahulikkuse ja vaikuse keskendumiseks, mida võib olla koduseinte vahel üsnagi keeruline leida.

Küll aga nähakse endiselt ka palju boonuseid kodust töötamisel – see võimaldab oma aega ja elukorraldust paremini sättida, see lubab vajadusel tööasjad korda ajada viibides teises linnas või isegi teises riigis ning see annab paljudel juhtudel märkimisväärselt juurde mugavuses, eriti juhtudel, kui tavaolukorras tuleks päevas kulutada tund või rohkemgi, et sõita ettevõtte kontorisse.

Sidudes kokku need kaks ongi tulemiks hübriidkontor. Ettevõtte töötajatele antakse võimalus ise otsustada, kus asudes nad oma ülesanded täidavad – mõni päev kodust, mõni päev kontorist. Mida suurem vabadus on inimesel ise otsustada, kuidas ta oma aega asukohtade vahel jagab, seda parem.

Siiski on siin mõned “agad”

Hübriidkontorist rääkides ei saa siiski ümber mõningatest murekohtadest. On selge, et on ametikohti ning ettevõtteid, kus kodust töötamine ei ole valik. Põhjuseid selleks võib olla mitmeid, kuid enimlevinumad on tööspetsiifikast tulevad probleemid (mingil põhjusel ei saa ülesandeid täita mujal kui kontoris, näiteks on tarvis omada füüsilist ligipääsu serveritele) või turvakaalutlused. Oluline on aga selliste teemade puhul ühekaupa läbi mõelda, millised on tõelised probleemid ja millised probleemid eksisteerivad pigem meie peas – “me ei saa niimoodi teha, sest alati oleme teinud teisiti”.

Kriisi ajal oli kuulda ka mõningatest (siiski harvadest) näidetest selle kohta, kus mõnedes organisatsioonides suhtuti kodus töötamisse pigem kui lisapuhkusesse. Sellisel juhul tasub lähemalt vaadata selliste firmade üldisemat töökultuuri ja töössesuhtumist, siin kipuks pigem arvama, et probleem on kuskil mujal ja kodukontor on selle lihtsalt teravamalt välja toonud.

IT sektor on kindlasti priviligeeritud selle osas, et töö tegemise asukoht on näiteks tootmisfirmadega võrreldes oluliselt paindlikum. Enamik IT-ettevõtteid koosneb inimestest, kes hoolivad sellest, mis nad teevad ning tunnevad selgelt, et nende tegevusetel on tulemused ja tagajärjed. Niisamuti on IT-sektor olnud juba aastaid enne pandeemia puhkemist üks paindlikumaid ja on keeruline leida firmat, kus osa töötajaid juba varem (osaliselt) kontorist eemal ei töötanud.

Seega on selge, et IT-sektori puhul on pea võimatu leida põhjendust, miks mitte võimaldada inimestel valida oma töökohta paindlikult. Samuti kutsuks üles ka kõiki teisi sektoreid aktiivselt mõtlema, kas ja millises mahus oleks sedalaadi paindlik lähenemine võimalik.

Liitu Uptime'i meeskonnaga

Kas Uptime kõlab nagu sinu sorti ettevõte? Kui nii, siis heida pilk vabadele töökohtadele ning loodame, et võtad meiega ühendust – räägime sinuga hea meelega!

Liitu uudiskirjaga