Äripäev sai uue iseteeninduse keskkonna, mis liidab ligi 30 portaali

Äripäev on alati olnud uuendusmeelne ning pidevalt otsinud võimalusi oma teenuste täiustamiseks ja kasutajakogemuse parendamiseks. Hiljutine projekt, mille teostajaks on Uptime gruppi kuuluv ettevõte Opus https://www.opus.ee  , hõlmas mitut meeskonda ja mitmeid organisatsioone. Projekti peamiseks sisuks oli uue iseteenindusportaali loomine koos ühekordse sisselogimise (SSO) süsteemiga

Iseteenindusportaali arendamine

Projekt põhiline fookus oli iseteenindusportaali väljatöötamine, mis võimaldab lõppkasutajatel mugavalt hallata oma isikuandmeid, teenuste- ning uudiskirjade tellimusi. Samuti on võimalik vaadata tellimuse sisu ja jagada ligipääsu õigusi teistele kasutajatele vastavalt tellimuse tingimustele. Tänu uuendustele:

Paranes klienditeenindus: klientidele tekkis mugavam võimalus saada infot, teha tellimusi, jälgida tellitud toodete staatust jne. See vähendab vajadust klienditeenindusega suhtluse järele ning võimaldab klientidel saada hallata infot ning teenuseid kiiremini ja mugavamalt.

Paranes teenuste automatiseeritus: lihtsamaks muutus tellimuste tegemine ja ostuajaloo kuvamine. Selline automatiseerimine vähendab ettevõtte kulusid ja suurendab tõhusust.

Tõusis turvalisus: ainult volitatud isik/ud pääsevad juurde teatud andmetele või teenustele, tagades seeläbi turvalisuse ja privaatsuse.

Paranes teenuste portfelli suurendamise võimalus: Äripäeval on võimalik laiendada oma teenuste ulatust ja jõuda uute klientideni, ilma et oleks vajalik suurendada oluliselt oma personali või füüsilist infrastruktuuri.

Andmete migreerimine ja korrastamine

Projekti raames oli üks oluline osa vanade andmete migreerimine ja korrastamine. Olemasolevad andmed olid katkised ja fragmenteerunud, nõudes põhjalikku valideerimist ning vigade kõrvaldamist. Pärast pikaajalist korrastamist olid uue SSO süsteemi andmed terviklikud ja standardiseeritud.

SSO ja portaalide integreerimine

Projekti tehnilise poole eest vastutav SSO API ühendas erinevad osad ning tagas sujuva toimimise erinevates portaali- ja tarkvara lahendustes. Uue SSO platvormiga integreeriti umbes 30 Äripäeva portaali, mille jaoks loodi kerge ja kiire sisselogimise widget. See tagas kasutajatele mugava ja kiire juurdepääsu erinevatele teenustele.

Projekti eripära ja tulemus

Projekti eripäraks oli suur hulk osapooli ning intensiivne suhtlus, mis oli vajalik sujuva koostöö tagamiseks. Samuti saavutasime märkimisväärne paranemise rakenduse kiiruses, kus vana SSO süsteem võttis kasutaja sisselogimisel aega 10-25 sekundit, uue omakorda aga vähem kui 2 sekundit.

Kes on tegelik kasusaaja?

Uus SSO platvorm pakub suurt kasu ettevõtetele, kellel on suur kasutajaskond ning kellele on oluline süsteemi kiirus ja vastupidavus. Töö käigus on tagatud vanade andmete korralik migreerimine ja korrastamine, mis aitab säilitada andmete terviklikkust ja süsteemi tõhusust.

Kokkuvõtteks

Äripäeva uuendamise projekt tõestab nende pühendumust innovatsioonile ja kvaliteedile. Uue iseteeninduskeskkonna ning SSO platvormi käivitamine mitte ainult ei parandanud teenuste toimimist ja kasutajakogemust, vaid seab ka uusi standardeid digitaalses teenuste osutamises.

Liitu uudiskirjaga