Meie projektid

InfraFLY tellimiskeskkond
Mobiili- ja pilverakendused Tarkvaraarendus
Projekti eesmärgid
 • Raskeveokite tellimuste loomine
 • Tellimuste kalender tehnika omanikele
 • Kasutajate ajakulu vähendamine sobiva tehnika leidmiseks
Lahendus
 • Rakendus on ehitatud Vue.js ja Vuetify peale
 • Andmebaas ja autentimine käib läbi Google Firebase´i
 • Süsteemist on võimalik tellida enam kui 500 rasketehnika masinat
 • Liidestus Nexmo sõnumite saatmise ning Firebase Push Notificationitega
 • Rasketehnikat saab tellida Androidile ja IOS-ile loodud mobiilirakenduse abiga

InfraFly on professionaalsetele ettevõtetele mõeldud tööriist, mis muudab rasketehnika tellimise kiiremaks ja targemaks.

Rasketehnika tellimine käib uue rakendusega sama lihtsalt, kui mobiilne parkimine või taksoäpiga takso tellimine – igaüks saab sellega hakkama. Keskkond viib kokku rasketehnika pakkujad ning neid vajavad kliendid.

Uptime aitas luua lahenduse, mis hoiab kõigil oluliselt aega kokku. Kasutaja ei pea enam iga pakkujaga eraldi pikalt suhtlema ja oma soove üle kordama, kuna kõik saavad pakkumise korraga.

Keskkond sai alguse tegijate isiklikust vajadusest, kuid mure lõplikuks lahendamiseks kutsusid valdkonna spetsialistid InfraFly keskkonda arendama tarkavarfirma.

Rakenduse edasiarendajaks valiti Uptime. Tööd kestsid märtsist septembrini 2018 ning selle käigus muutusid kliendi vajadused põhjalikult. Valmis sai edasiarendatud toode, mis lisaks algsele aasta tagasi tehtud funktsionaalsusele pakub nüüd masinapargi haldust, tellimuste kalendrit ja palju muud. Rakendusega tegelesid Uptime´ist pidevalt kaks arendajat.

Valmis ka mobiiliäpp nii Androidile kui IOS-ile, mis tehti avalikult kättesaadavaks oktoobris 2018.

Uptime on Infrafly strateegiline partner ja teenuse tehnoloogiline teostaja. Oleme Uptime´iga üldiselt väga rahul, koostöö on olnud edukas. Arendaja panus Infrafly eduloosse on mõõtmatu. Kõige olulisem väljakutse mõlemale poolele oli toote disainimine ja teostus määramatuse olukorras - kliendi vajadused ja soovid muutusid iga nädal, kui mitte tihedamini. Saime väljakutsega hakkama - teenus on turul ja kulutase kliendile, arvestades lähteülesande muutlikkust, optimaalne.
Andres Kall
IT- ja tehnoloogiajuht, InfraFLY OÜ
Õhtulehe mobiiliäpp
Mobiili- ja pilverakendused Tarkvaraarendus
Projekti eesmärgid
 • Luua uus Õhtulehe mobiilirakendus, mis oleks sujuvam, kiirem ja paremini kasutatav
 • Mobiiliäpp on kättesaadav Google Play ja Apple App Store platvormil
Lahendus
 • Rakendus on ehitatud React Native´i peale
 • Mobiiliäpp kasutab Õhtulehe API-t
 • Tegemist on edasikestva projektiga, mida jooksvalt täiendatakse ja arendatakse

Ajaleht Õhtuleht alustas ilmumist 1944. aastal Tallinnas. Linnalehest üleriigiliseks tabloidistiilis ajaleheks sai Õhtuleht 1997. aastal. 2000. aastal ühinesid kaks konkureerivat tabloidi – Sõnumileht ja Õhtuleht ühiseks väljaandeks SL Õhtuleht, SL Õhtuleht AS kuulub praegu võrdsetes osades meediakontsernidele Ekspress Grupp ja Suits Meedia.

Paberajalehe tiraaž on praegu 45 700, mis teeb Õhtulehest suurima tiraažiga päevalehe Eestis, peatoimetajaks on Martin Šmutov ning lisaks ajalehele on kirjastusel veel veebiportaal www.ohtuleht.ee, digileht ja mobiiliäpid.

Mobiiliäppi plaanis väljaanne põhjalikult uuendada ja lisada sellele uusi võimalusi, mida veebiportaali mobiiliversioonis pole: näiteks horisontaalne rubriikide vahel kerimine ja teated mobiiliekraanile tähtsamatest uudistest.

Uues äpis on uuendatud lehekülgede päised, jalused, kõik menüüd, otsing, kommentaarium, seotud lugude lingid, galerii jm. Artiklite vaated on suuresti endiselt HTML-is ehk sellised, nagu näha portaali veebivaatest.

ReactNative, mida äpi tegemisel kasutati, oli projekti tegemise ajal välja tulnud uute versioonidega ja ka Õhtulehe API muudatused tõid töö käigus kaasa ümbertegemisi, kuid lõpuks sai äpp valmis uusimatel platvormidel ja Õhtulehe vajaduste järgi arendatuna.

Kindlasti arendatakse seda projekti edasi ja täiendatakse.

Apple App Store´is on Õhtulehe äpp Eesti uudisteäppide TOP 10-s. Google Play poest on rakendust alla laetud juba üle 10 000 korra.

Mobiilirakenduse saab endale alla laadida Androidi ja IOS-i versioonina.

Õhulehe vana mobiilirakenduse näol oli tegemist nn konteiner-tüüpi lahendusega, kus näidati lihtsalt veebibrauseri sisu. Tänaseks juba üle aasta tagasi leidsime, et lugejad väärivad paremat ja asusime otsima võimalikku arenduspartnerit ja sobivat platvormi. Kuna varasemast olime Uptime´iga juba koostööd teinud, siis pöördusimegi nende poole ja peale teema mõningat settimist olid nad nõus meie soovil React Native´i põhise mobiilirakenduse arendamisega alustama. Töödega alustati juba üle aasta tagasi ja alles sel aastal saime rakendusega välja tulla. Sellele vaatamata oleme tulemusega väga rahul, kuna rakendus on mõnusalt kiire ja sujuva liikumisega võrreldes eelmisega. Ja kuna tegu on native-tüüpi rakendusega, siis töötab nüüd tunduvalt paremini rakenduse-telefoni vaheline integratsioon – näiteks sisu jagamine sotsiaalmeedia kaudu või Facebooki otseülekannete vaatamine.
Urmas Talivee
IT juht, AS SL Õhtuleht
Technopolis Grupp
Mobiili- ja pilverakendused SharePoint lahendused
Projekti eesmärgid
 • Parandada meeskonnatööd
 • Lihtsustada suurte failide jagamist
 • Viia grupi intranet SharePoint keskkonda
Lahendus
 • Office 365 infrastruktuuri seadistamine
 • Enam kui 200 töötaja kontode seadistamine
 • Andete migreerimine pilve

Technopolis Grupp töötab avaliku sektori ja mittetulunduslike organisatsioonide heaks, kelle missiooniks on kaasa aidata keskkonna-alaste ja sotsiaal-majanduslike väljakutsete lahendamisele ning suurendada teaduse, tehnoloogia, innovatsiooni ja hariduse panust majanduse arengus.

Technopolis Grupi kontorid asuvad üle terve Euroopa (s.h UK, Holland, Belgia, Saksamaa, Austria, Prantsusmaa, Rootsi, Eesti) ja Ladina-Ameerikas. Et parandada meeskonnatööd ja infovahetust mitme asukohaga rahvusvahelises töökeskkonnas, otsustas Technopolis Grupp kasutusele võtta Office 365 ja viia kõigi töötajate e-posti kontod ja kalendrid üle pilveteenusele. Grupp usaldas sellise suuremahulise IT-projekti haldamise Uptime kätesse.
Võtsime vastutuse kogu projekti juhtimise eest algusest lõpuni. Analüüsisime grupi IT keskkonda, et planeerida edukas pilvelahenduse juurutamine. Nõustasime Technopolise ärivajadustest lähtuvate sobilike litsentsitüüpide hankimist, kohandasime infrastruktuuri, seadistasime Active Directory teenuse ja viisime kasutajate andmed üle pilvekeskkonda.

Nüüd, kus lahendus on täielikult välja arendatud, oleme loonud platvormi, mis võimaldab Technopolis Grupil muuta oma äriprotsesse ning paremini korraldada teabe kogumist.

"Uptime pakkus kogu selle protsessi vältel asjatundlikku nõu ja tuge ning oli alati olemas, kiire reageerima ja tegutsema. Eriliselt hindan nende kannatlikkust keeruka litsenseerimisprotsessi uurimisel ja optimeerimisel."
Tom Wolfenden
Grupi peadirektor
T GRUPP AS
Mobiili- ja pilverakendused Tarkvaraarendus
Projekti eesmärgid
 • Luua veebipõhine tarkvaralahendus reisijateveo ja pakiveo teenust osutavatele ettevõtetele, mis kataks ära kõik põhilised äriprotsessid (sh ressursside haldus ja planeerimine, turundus, teenuste müük ja aruandlus) ja nendega seotud kasutajate grupid.
 • Luua hübriidpilve erilahendus, mis võimaldaks jõudluse automaatset üles-alla skaleerimist.
Lahendus
 • Kasutatud tehnoloogiad : .Net, MSMQ, Postgre SQL, NServiceBus, ASP.NET MVC, ASP.NET WebApi, WPF, Azure
 • Liidestatud pankade, raamatupidamisprogrammide, maanteeameti infosüsteemi ja paljude muude väliste osapooltega

T grupp AS pakub teenuseid ühistranspordi sidussüsteemides, teenindades rohkem kui 40 bussifirmat ning vahendades aastas üle 4 miljoni bussipileti. Tpileti vahendusel müüakse bussipileteid veebilehel www.tpilet.ee, piletimüügikassades üle Eesti ning piletimüügiautomaatides Tallinna, Tartu ja Rakvere bussijaamas ning Tallinna Lennujaamas. Samuti haldab ettevõtte Tallinna, Tartu ning Rakvere bussijaama. Tsolutionsi kaubamärgi alt luuakse rahvusvahelisele turule suunatud ühistranspordi infotehnoloogilisi lahendusi ja tooteid.

T grupp AS vajas algselt uut tarkvara piletimüügiäri kaasajastamiseks ja parendamiseks Eestis. Tarkvara pidi tagama pidevad ja ajakohased andmed ning lihtsustama müügivõrgu laiendamist. Mõte arendatud tarkvara tootestada ning minna välisturule tekkis hiljem. Alates sellest on tarkvara pidevalt täiendatud ja edasi arendatud, et oleks võimalik pakkuda klientidele täislahendust. Hiljuti kirjutasime tarkvara ümber ja migreerisime süsteemi Azure pilve. Ärikriitiline tarkvara, mis töötas majasisestel serveritel, sai pakendanud Azure plokkideks nagu web API, virtuaalne andmebaas, API Apps jms ning veebiserver uuendatud proxy konfiguratsiooniga, mis toetab suuri koormusi. Nüüd on meil hübriidsüsteem, mis töötab pilves, kasutades kõiki pilve eeliseid. Samal ajal on avariitaaste olukordadeks käigus ka sünkroniseeritud majasisene süsteem.

Tänaseks on Tpilet kasutusel lisaks Eestile veel Poolas, Soomes, Bulgaarias ja Hong Kongis. Lisaks käivad tihedad läbirääkimised veel mitmete suurte bussi- ja rongifirmadega üle maailma.

"Infosüsteemi laitmatu toimimine ja vastavus meie klientide vajadustele on meie organisatsiooni seisukohast äärmiselt ärikriitiline. Uptime´i tugev ja kompetentne tarkvaraarendusmeeskond suudab luua ka väga keerulise äriloogikaga infosüsteeme."
Marek Tuul
Juhatuse liige
Puumarket AS
Haldus- ja hooldusteenused Mobiili- ja pilverakendused
Projekti eesmärgid
 • Selgitada välja kasutajagruppide vajadused
 • Luua grupitöö lahendus vastutavate meeskonnaliikmete jaoks
 • Säilitada Elioni meiliserveris töötajate meilikontod, kes grupitöö võimekust ei vaja
Lahendus
 • Microsoft Office 365 kontod
 • Elion meiliserveri kontod

Puumarket AS on 1991. aastal asutatud puit- ning üldehitusmaterjalide jae- ja hulgimüügiga tegelev ettevõte, kelle puitmaterjalide sortiment on kõige laiem Eestis.
Puumarket on ka Eesti puiduvääristamisprogrammi “Puuinfo” asutajaliige ja kauaaegne toetaja ning Puitehituse klastri asutajaliige.

Kuna Puumarketi müügiüksused asuvad üle terve Eesti, vajas ettevõtte juhtkond võimalust jagada ja sünkroniseerida meeskonnaliikmete kalendreid ja e-kirju, nii Outlookis kui telefonis, ning luua ühisdokumente. Osa firma töötajatest sellist töökeskkonda ei vajanud.
Puumarketi ärivajadustest lähtuvalt oli hübriidpilv lahenduseks, mis sobis kõigile ettevõtte töötajatele. Vastutavate tiimiliikmete meilikontod viisime üle Office 365 platvormile, mis sisaldab grupitöö tarkvara ning meilide ja kalendrite automaatset sünkroniseerimist.
Meeskonnaliikmete kontod, kes grupitöö võimalust ei vajanud, jäid Elioni meiliserverisse.
Puumarket otsustas ettevõtte IT-süsteemid pilveserverisse kolida järkjärgult ja vajaduspõhiselt, mis aitab kokku hoida ka kulusid.

Puumarketil on plaanis kasutusele võtta veel teisigi Office 365 funktsioone, näiteks grupitöö portaali „Onedrive for Business“, mille abil saab luua ja hoida ühisdokumente nii arvutipõhiselt kui ka pilvekontol, ning “Skype for Business”.

"Hindame Uptime´i äriviisi. Nad süüvisid meie ettevõtte olukorda ning pakkusid välja parima lahenduse pidades silmas just meie eripära ja töötajate vajadusi, mis annab meile võimaluse edaspidi säästa hulga väärtuslikku aega."
Marti Rehemaa
Juhatuse esimees